Sara Stridsberg x 2

Sara Stridsberg  Darling river (2010), och Drömfakulteten (2006)

Stridsberg (f 1972), använder sig av ett oerhört vackert och känsloladdat språk för att skriva om svåra ämnen. Flera av hennes karaktärer befinner sig i USA på femtiotalet och under olika tider skildras personernas liv. I Darling river smärtar det att läsa om flickkvinnan Lo, som berövas sin barndom, samtidigt som hennes framtid också försvinner i ett dis. Det är otroligt vackra beskrivningar, speciellt av hur ljuset faller, var molnen befinner sig på himlen. Det står i bjärt kontrast till hur fadern låter män utnyttja dottern utan samvetsbetänkligheter. Din själ lider att läsa den, vad de gör med barn… Men också hur något så hemskt ändå får lyftas fram, får ett eget uttryckssätt i en text. Läsaren kanske tänker ”kan man skriva så här?” Blanda dokumentär med drama, dialoger och prosa som glöder? Som att springa över kolbitar som fortfarande är heta.  

I Drömfakulteten är det författaren till SCUM-manifestet (Society for Cutting Up Men) som skildras, Valerie Solanas. 1968 sköt hon Andy Warhol i bröstet med tre skott (han blev skadad). Då hade hon en tid varit hans musa men sedermera blivit utbytt mot andra kvinnor som törstade efter framgång. Prosa varvas med dialoger med en väninna, Cosmo girl, och hennes psykiater. Solanas mor älskar sin dotter, men varje kväll när modern går och säljer sin kropp, utnyttjar styvfadern lilla Valerie sexuellt, där man som läsare vrider sig av vanmakt. Femton år gammal rymmer hon hemifrån och det blir en karusell med droger och prostitution. Ändock är hon skarp och intelligent, skriver både manifestet och läser till en examen i psykologi. Förhoppningar om ett akademiskt yrke grusas när hon söker sig till Warhols The Factory där pornografi och stimulantia och vad som är socialt oacceptabelt står på agendan. Efter skjutningen av Warhol är det en ständigt nedåtgående spiral Valerie befinner sig i, säljer sin kropp för att glömma sig själv med hjälp av dödligt starka medel. Omskakande och fantasifull läsning av en oerhört begåvad författare. 

(In English)

Sara Stridsberg Darling River (2010), och The Dream Faculty (2006)

Stridsberg (b 1972) is using a tremendously beautiful and emotionally charged language to write about difficult subjects. Many of her characters turn out to be in the United States during the fifties, and the characters lives are flowing through different times. In Darling River it is painful to read about the girl-woman Lo, who is deprived of her childhood, and her future also disappears in a haze. There are extremely beautiful sentences, especially how the light descends, where the clouds are in the sky. This is in glaring contrast to how the father lets men use his daughter without any scruples what so ever. Your soul suffers when reading it, what they do to children… But also how something that terrible still may be highlighted, gets its own way of expression in a text. The reader maybe thinks ”can you write like this?” Blend documentary with drama, dialogues and prose that glows? Like running over pieces of coal that are still hot.    

In The Dream Faculty it is the author of the SCUM-manifest (Society for Cutting Up Men) that is portrayed, Valerie Solanas. 1968 she shot Andy Warhol in the chest with three shots (he was injured).Then she had been his muse for a time, but later on exchanged to other girls that wanted fame. Prose is put in layers with dialogues with a friend, Cosmo girl, and her psychiatrist. Solanas mother loves her daughter but every night when the mother walks away and sells her body to men, the stepfather is using little Valerie sexually, and as a reader you feel powerlessness. Fifteen years of age Solanas escapes from home and she finds herself in a merry-go-round of drugs and prostitution. But she is witty and intelligent, writing both the manifest and taking an exam in psychology. The expectations of an academic career is shattered when she is drawn to Warhols The Factory where pornography, stimulants and what is social unacceptable are on the agenda. After the shooting of Warhol it is a constant downgrading spiral Valerie finds herself in, and she sells her body to forget herself with the help of deadly strong drugs. Shocking and imaginative reading of a truly gifted writer. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: