Janet Frame

Janet Frame, självbiografi i tre delar, Till landet Är (1982), En ängel vid mitt bord (1984), Sändebud från Spegelstaden (1984)

Att övervinna hinder och hitta sig själv är vad de här böckerna handlar om. Den extremt blyga och introverta Janet, född på Nya Zeeland (1924 – 2004), växer upp i en fattig familj som flyttar ofta genom åren. Barndomen rymmer både fantasifulla lekar, bad vid milslånga stränder men också våld och dödsfall inom familjen. Hon är duktig i skolan och utbildar sig till lärare, men det är någonting som gnager inom henne.

Att uttrycka sig via skrivandet är hennes största passion. Janet arbetar som hushållerska och äldrevårdare för att kunna skriva på fritiden. Hon flyttar till London och Ibiza ett tag, både för att jobba och skriva. Det är fattigt, ensamt och ödsligt, svårt för henne att få vänner. Hennes avslöjande om att hon varit nära att begå självmord får omgivningen att placera henne på sinnessjukhus. I flera år åker hon fram och tillbaka mellan sjukhus och korta frihetsperioder innan en läkare friskförklarar henne. Men då står hon inför ett mentalt och fysiskt övergrepp, när ett smärre mirakel inträffar.    

Jag blir imponerad av Frames högst egensinniga formuleringar, och att hon är rädd och tvehågsen, men ändå kan upprätthålla en ständig nyfikenhet för världen, och framför allt, att hon ändå tar steget. Att våga resa till London utan att känna någon, att framhärda skrivandet och att till sist vinna tillbaka sig själv och sin skapande förmåga, bli erkänd författare, och att kunna leva på det. Fascinerande. En människas liv blir till en trilogi på flera hundra sidor. Åtminstone Janet Frames.

(In English)

Janet Frame, autobiography in three volumes, To the Is-land (1982), An Angel at My Table (1984), The Envoy from Mirror City (1984)

To overcome obstacles and find yourself and your destiny, that is what these novels are about. The extremely shy and introvert Jane, born in New Zealand (1924 – 2004), grows up in a poor family, who changes addresses a lot of times through the years. The childhood consists of playing imaginary games, bathing by miles and miles long beaches, but also violence and death in the family. She is doing well at school and becomes a teacher, but it is something that nibbles inside of her.

To express herself through writing is her biggest passion. Janet is working as a housekeeper and in geriatric care, to be able to write in the spare time. She moves to London and Ibiza for a while, to work and to write. It is poorly off, lonely, desolate, difficult for her to make friends. When she reveals that she has been very near to commit suicide, the one´s closest to her put her in a mental institution. For several years she goes back and forth between hospitals and short periods of freedom, when she is finally been declared fit by a doctor. But then she is facing a mentally and physical unfair treatment, when a miracle occurs.   

I am extremely impressed by Frames highly wilful formulations, and that she is afraid and doubtful, but still can maintain a constant curiosity to the world, and beyond all, that she still takes the step. To dare travel to London without knowing a soul, to persist writing, and at last obtain herself back and her creative ability, become a famous author, and be able to earn money on her occupation. Fascinating. One human´s life turns into a trilogy of several hundred pages. At least Janet Frame´s.

Bokrecensioner/reviews Från/from N. Zeeland/N. Zeeland

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: