Karin Boye

Karin Boye Snäckors sorl (2011, noveller skrivna på 1930-talet)

Noveller skrivna av Boye och plockade från bland annat Bebådelse (1941), sammanställda av Barbro Hedqvist Eriksson. Författarens intresse för psykoanalys skiner igenom i flera av berättelserna, bland annat om flickan som alltid blir anklagad för bråken med lillebror, där det slutar på ett tragiskt sätt när flickan blir vuxen. Trots att novellerna andas och doftar 30-40-tal känns de märkligt aktuella. Det är komplicerad kärlek både vad gäller svartsjuka och åldersskillnader, klarsyn som ges av främlingar, barnet som får bekräftelse av sin lärare när hennes hem präglas av fattigdom och alkoholism.

Det har alltid sitt rättfärdigande att läsa äldre tiders författare. De behandlade ofta det svenska språket på ett ypperligt, hänförande vackert sätt. Så här kan man också skriva! Därmed inte sagt att samtidsförfattare gisslar svenskan, nej de förnyar den, placerar den i samtiden. Men svenska författare från det förflutna behandlade svenskan annorlunda förr då det var en helt annan tid. De utnyttjade sitt språk på ett övergripande sätt, oftast i sirliga, välformulerade meningar. Läs gärna Karin Boyes dikter också de är underbara!

(In English)

Karin Boye The Murmur of Shells (2011, short stories written in the 1930s)

Short stories written by Boye, and picked out among other things from Announcement (1941), compiled by Barbro Hedqvist Eriksson. The author´s interest in psycho analysis shines through in several of the stories, among others about the girl who is always accused of the rows with her younger brother, where it ends in a tragic way when the girl is an adult. Despite that the stories breath and smell like the thirties and forties, they seem extraordinary contemporary. It is about complicated love regarding both jealousy and differences in age, clear-sightedness from strangers, the child who gets confirmation from the teacher when her home is characterised by poverty and alcoholism.

It always has its justification to read authors from the past. They often treated the Swedish language in an excellent, ravishing beautiful way. One can also write like that! That is not to say that contemporary writers scourge the Swedish language, they often renew it, place it in the present. But Swedish authors from the past used the language in a different way when the times were different. They used their language in an overall way, often in neat well-worded sentences. Please read Karin Boye´s poems. They are wonderful!

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: