Rut Hillarp

Rut Hillarp Sindhia nedbrytande omstörtande  (1954)

Erotik på poetisk prosa anno 1954. Kan det vara något att läsa idag? Just när man trodde att vissa formuleringar skulle drunkna i pekoral, svänger det till och Hillarp (1914-2003) inlindar, bäddar, och samtidigt blottar språket i en alldeles oemotståndligt vacker väv.

Det är sensuellt på ett abstrakt sätt även om läsarna på femtiotalet upplevde detta vågat för sin tid. Erotiken är religion för karaktären Sindhia (och även Hillarp själv?) och alla hennes förhållanden är destruktiva på ett eller annat sätt. I hennes relation med en äldre man, Reger, är hon den som underkastar sig. Någonting som är ett stadium i denna förälskelse eller ett sätt att gjuta liv i ett sexuellt förhållande, att ge det större betydelse än det har? Eller bara ett uttryck för ett regisserat, kontrollerat sexliv? Vad som genomsyrar boken är tanken att erotik ska behandlas på ett högre plan, ett sätt att uppnå Nirvana.

Huvudpersonen arbetar som översättare på dagarna, men de relationer hon har, eller iscensätter med män, är nedbrytande, och omstörtande. Kärlek och hat ligger nära varandra, till exempel när Sindhia säger till Reger att hon kan inte älska honom om han inte hatar henne, att hon är den som får honom att hata. Just det påståendet säger allt om romanens komplexitet vad gäller karaktärernas relationer med varandra. Livet som en teaterpjäs, komplett med scen, ridå, dramatik och roller. 

(In English)

Rut Hillarp Sindhia destructive subversive  (1954)

Erotic on poetic prose in the year 1954. May that be something to read today? Just about when you thought that certain formulations would drown in pretentious corns, it turns around and Hillarp (1914-2003) wraps up the words, puts it in blankets, and at the same time she uncovers the language in a totally irresistible beautiful web.

It is sensual in an abstract way, even though the readers in the fifties experienced this as daring prose. The sexual expression is as religion for Sindha (and for Hillarp herself?) and all her relationships are destructive in one way or another. In her relationship with an older man, Reger, she is the submissive part. Something which is a phase in this love affair, or one way to bring more life to a sexual relationship, to give it a greater importance than it already has? Or just an expression for a directed, controlled sex life? What is permeating the novel is the thought of treating erotic matters on a higher level, one way to reach Nirvana.    

The main character is working as a translator during daytime, but the relations she has, or produces with men, are destructive and overthrowing. Love and hate are very close, for example when Sindha tells Reger that she can not love him if he does not hate her, that she is the one who makes him hate. Just that expression says everything about the complexity of the novel regarding the character´s relationship with each other. The life is like a play, complete with stage, curtain, drama and cast. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: