Kazuo Ishiguro – 1

Kazuo Ishiguro A pale view of hills  (1982)

En fascination av karaktärerna infinner sig när man läser denna bok. Huvudkaraktären Etsuko, en medelålders japanska som bor i England, är änka efter sin andre man och har en dotter, Niki, som är på besök hos henne på den engelska landsbygden. Den äldre dottern, Keiko, har nyligen begått självmord i sin första egna lägenhet. Moderns förhållande till Keiko var komplicerat.

Man får intrycket att dottern fick stora sociala problem när Etsuko flyttade med sin andre man, som var britt, till England. Instängd i sitt röriga rum framlevde hon sina dagar, en främling för familjen och världen. Där tror kanske läsaren att romanens fokus är att bearbeta sorgen efter dottern, men tvärtom händer det mycket i texten, både det som sägs och det som anas bakom orden. Jag upplever först inte att Etsuko sörjer sin äldsta dotter så mycket, det är mer ett accepterande av händelsernas gång. Men det ändras när den unga, gravida Etsukos historia glimtar fram.    

Etsukos tidigare liv skildras i tillbakablickar, med hennes förste man arbetsnarkomanen Jiro, svärfar på besök i deras hem, när hon väntar sitt första barn, Keiko. Hon är hemmafru och Jiro har ett ansträngt förhållande till sin far. Etsuko däremot, uppskattar hans närvaro, då hör man en liten varningssignal, att kanske redan där börjar Etsuko och Jiro glida isär?   

Etsuko har en väninna, Sachiko, som har en dotter, Mariko. Väninnan har blivit sviken av sin man och hon och hennes dotter har bott hos hennes kusin. Den nya mannen i hennes liv, soldaten Frank, vill att de ska bosätta sig i USA. Väninnan slits mellan det trygga i att återvända till kusinens stora hus eller att börja ett nytt liv i USA. Väninnans dotter Mariko är ett mystisk flicka som springer ute om kvällarna, ett naturbarn som älskar friheten och de små kattungarna som de har i sin enkla bostad. Men vänta nu… Påminner inte relationen mellan Sachiko och Mariko, om Etsuko och hennes dotter Keiko? Ilningar av mystik sköljer över läsaren, nästan skräckartat. Etsuko verkar närmast rädd för det okända som är hennes äldsta dotters väsen.

När dottern nyss har dött tycker sig Etsuko höra ljud bakom dörren till Keikos rum, och i tillbakablickarna när Mariko springer ut i natten oroas man av att modern, Sachiko (Etsuko?) ser sin dotter som en totalt främmande varelse. Oupphörligt fascinerande, vad man kan göra med en text, agerar verkligen karaktärerna som jag tror eller…? Och det här är Ishiguros debut som författare, en strålande psykologisk och insiktsfull roman. Ishiguro blev tilldelad the Winifred Holtby Memorial Prize för den här boken. Dessutom tilldelades han nobelpriset i litteratur 2017. 

(In English)

Kazuo Ishiguro A pale view of hills  (1982)

A fascination of the characters appears when one reads this novel. The main character Etsuko, a middle-aged Japanese woman who lives in England, is a widow after her second husband and has one daughter, Niki, who is visiting her on the English countryside. The older daughter, Keiko, has recently committed suicide in her first own flat. The mother´s relationship to Keiko was complicated.

You get the impression that Keiko has got social problems when Etsuko moved with her second husband, who was British, to England. Confined in her messy room, she lived her days, a stranger to her family and to the world. The reader might believe that the focus of the novel is her grieving of Keiko, but on the contrary a lot of things is happening in the text, both the things that are said, and the things unsaid. I experience not at first that Etsuko is grieving her daughter that much, it is more an acceptance of the events. But it changes when the young pregnant Etsuko´s story glimpses on.   

Etsuko´s previous life portrays in flashbacks with her first husband, the workaholic Jiro, and her father-in-law visiting their home, when she is expecting her first child. She is a housewife and Jiro has a strained relationship to his father. Etsuko, on the other hand, is appreciating his presence, and one hears a quiet warning signal, are already Etsuko and Jiro drifting apart?   

Etsuko has a friend, Sachiko, and she has a daughter, Mariko. The friend has been betrayed by her husband and is now staying with a cousin. The new man in her life, the soldier Frank, wants them to move to the United States. The friend is torn apart between returning to the safety of her cousin´s home or beginning a new life in the USA. The Sachiko´s daughter Mariko is a mysterious girl who is running out late at night, a child of nature who loves freedom and the small kittens they have in their humble home. But wait a second… Does not the relationship between Sachiko and Mariko, reminds of Etsuko and her daughter Keikos relationship? Thrills of mysticism is pouring  over the reader, almost horror-filled. Etsuko seems almost scared for the unknown who is the essence of her oldest daughter.

Just after her daughter´s death Etsuko seems to hear sounds behind the door to Etsuko´s room. And in the flashbacks when Mariko runs out in the night, you are worried that the mother (Etsuko? Mariko?) sees her daughter as a totally strange person. Incessantly fascinating, what you can do with a text, do the characters act as I believe or..? And this is Ishiguro´s debut as an author, a brilliant psychological and insightful novel. Ishiguro received the Winifred Holtby Memorial Prize for this novel. He also received the Nobel Prize in literature in 2017. 

Bokrecensioner/reviews Från/from England Från/from Japan

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: