Harper Lee

Harper Lee  Dödssynden (1960)

Den här läser jag för att den har en klassiker-stämpel på sig, och jag var nyfiken på Lee (1926-2016) som skrev en roman och sedan drog i handbromsen. Inte förrän 2015 blev Lees andra roman Ställ ut en väktare publicerad. Boken har filmats 1962 med Gregory Peck (1916-2003) i huvudrollen, där han spelar advokaten som företräder en färgad man som är anklagad för våldtäkt på en vit kvinna.

Genidraget är att låta berättelsen skildras ur barnens synvinkel, vilket gör boken än mer levande med ett underperspektiv. Jag menar att barn är beroende av de vuxnas handlingar, de skapar sina egna lekar och riter, men inte världens. Den finns redan arbetande vuxna som har sitt eget sätt att uttrycka sig. Barnen är på något sätt åskådare till livet men de lever i både-och, de glider in mellan dröm och verklighet.    

Advokatens dotter har ett häftigt humör och hamnar ofta i slagsmål, hennes bror är några år äldre, förmodligen lite visare, men ändock ett barn. Psykologiskt skarp bok om rasism, över- och underordningen bland människor, inte bara mellan raser utan också man/kvinna, barn/vuxna.

Lee tilldelades Pulitzerpriset för litteratur med boken Dödssynden 1961, och Frihetsmedaljen av president George W Bush in 2007.

(In English)

Harper Lee To kill a mockingbird  (1960)

This one I read because it is considered to be a classic, and I was curious about Lee (1926-2016) who wrote a novel and then applied the handbrake. Not until 2015 Lee´s second novel Go set a Watchman was published. The novel has been made into a movie in 1962, with Gregory Peck (1916-2003) in the leading part, where he portrays the lawyer who represents a coloured man who is accused of raping a white woman.

The genius thing is to let the story be depicted from the children´s point of view, which makes the book even more vivid with a sub-perspective. I mean that children are dependent of the grown up´s actions, they create their own games and rites, but not the worlds. The world is already there with working adults who have their own way to express themselves. Children are in some way onlookers to life, but they live in both, they slip in between dream and reality.   

The lawyer´s daughter has a violent temper and often ends up in fights, her brother is a few years older but is still a child. Psychologically sharp novel about racism, superior- and subordination among people, not just between races, also man/woman, children/adults.

Lee received the Pulitzer Price in Literature for the novel To Kill a Mockingbird in 1961, and the Medal of Freedom by president George W Bush in 2007.

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: