Kim Thuy

Kim Thuy Ru  (2009)

I den här romanen berättar författaren om sitt liv, mest om hennes uppväxt i Vietnam och senare i Kanada, där hon numera bor. 

Romanen är uppbyggd som små anekdoter, berättade med ett lent, varmt och vibrerande språk, längtansfulla minnen av släktingarna. Hon kommer som vietnamesisk båtflykting till Kanada. Hennes familj är förmögen och inflytelserik, men under båtfärden som varar i dagar är alla på samma nivå, sover nära träck och uppkastningar, alla delar det minimala utrymmet ombord.

Det intressanta är oftast de kulturella skillnaderna mellan öst och väst, till exempel att verbet ”älska” inte är helt enkelt på vietnamesiska, utan det kan sägas på fem olika sätt. Huvudet är vägen till den gudomliga, vietnameser tar inte varandra på huvudet. Författaren berättar om en kille i ett sportlag där lagkamraterna ville rufsa om hans hår när hans lag vann, och då blev han väldigt arg!

Thuy (f 1968) var alltid tillbakadragen, som en skugga, och ofta hade hon förhållanden med gifta män för att fortfarande få vara kvar i det fördolda. Hon blev även utsatt för övergrepp av en morbror i familjen, och hennes pojkkusiner som runkade av turister och hånskrattade åt det efteråt, precis som om de inte trodde att det rörde dem, utan bara var turisternas angelägenhet… 

I och med att hennes vietnamesiska lynne påverkas av det kanadensiska när hon flyttar dit, är hon själv personligen inblandad i en kulturell gradskillnad. Den försiktiga asiatiska hållningen till livet tillsammans med det kanadensiska utåtriktade sättet att vara. 

(In English)Kim Thuy Ru  (2009)

In this novel the author tells about her life, but mostly about her upbringing in Vietnam, and later on in Canada, where she is now residing. 

The novel is constructed as small anecdotes, told in a silky, varm and vibrating language, yearning memories after her relatives. She arrives as a Vietnamese boat refugee to Canada. Her family is wealthy and influential, but during the boat voyage that lasts for days, all are on the same level, sleeping near excrements and vomits, they all share the minimal space on the boat.

The interesting thing about the novel is often the cultural differences between east and west, for example the word ”love” is not so simple in Vietnamese, it can be said in five different ways. The head is the way to the divine, the Vietnamese does not pat each other on the head. The author tells about a Vietnamese guy in a sports team where his team mates want to ruffle his hair when their team win, and the guy become really angry!

Thuy (b 1968) was always unobtrusive when she was young, like a shadow, and she often had relationships with married men, to still be allowed to remain in secret. She was also sexually abused by an uncle in her family, and her boy cousins who jerked off tourists and laughed about it afterwards, like they did not thought it affected them at all, that it was just concerning the tourists… 

And because her Vietnamese temperament mixes with the Canadian way of being, when she moves there, she is personally involved in a cultural difference of degree. The cautious Asian attitude, together with the Canadian outward-looking way of being. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Vietnam

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: