Yoko Tawada – 1

Yoko Tawada Talisman Förvandlingar  (2009)

Essäisten och poeten Tawada (f 1960) blandar kulturskillnader, poesianalyser, tankar om turism, och att försöka få japanskan att samstämma med tyskan i denna stillsamma juvel till bok. Författaren är född i Japan men arbetar och bor i Tyskland. Boken handlar om hennes sätt att se på tillvaron, det österländska tänkesättet och tingen som skiljer sig från det västerländska. Jag kan bara jämföra det med den där klarögda och troskyldiga blicken som barn har; precis det tillvägagångssättet har Tawada när hon faller i begrundan över livet. 

För många år sedan när hon arbetade på ett kontor i Tyskland delades skrivdonen på hennes skrivbord upp i der, das, eller die. Japanska är ett könlöst språk, vilket låter härligt tycker jag. Vad är det för nyck att dela upp alla människor och ting i kvinnligt, manligt eller neutrum?

Författaren ifrågasätter tillvaron när hon spelar rollen som turist i Tyskland, och det blir roligt och annorlunda. Hur uppfriskande är det inte att ta av sig sina västerländska glasögon för en stund och dyka ned i någon annans sinne och varseblivning? Som detta: Om man går i bergen och känner att man snart tappar bort sig själv kan man göra ”rävögat”, det vill säga, forma en liten cirkel med handen och titta genom den, och då krymper världen och man kan hitta sig själv igen…

I slutet av boken analyserar hon en dikt av Paul Celan, det är så vackert att det glimrar. Det är så här god litteratur ska vara, nyskapande, och samtidigt: den tanken har aldrig föresvävat mig förr. Celan skriver på tyska och Tawada tycker sig se att han skriver rätt in i det japanska språket. Faktiskt är det så att jag också måste läsa Celan, bara för att se vad hon menar egentligen…
Jag häpnar och njuter boken igenom; att ha Tawada som följeslagare genom bladen och texten – som faktiskt nästan buktar sig på ett annorlunda sätt – gör att man fylls av en stillsam och harmonisk lycka. En lycka som dröjer sig kvar långt efter att jag slagit ihop den sista sidan. 

(In English)

Yoko Tawada Talisman Transformations  (2009)

The essayist and poet Tawada (b 1960) blends differences in culture, analysis of poetry, thoughts about tourism, and try to get the Japanese to fit with the German language in this tranquil jewel to a novel. The author is born in Japan but she lives and works in Germany. The book is about her way at looking at the existence, the eastern way of thinking and things that differ from the western world. I can only compare it to the clear-eyed and true-hearted look that children have; Tawada has exactly that procedure when she reflects about life. 

Many years ago when Tawada was working in an office in Germany, the writing materials on her desk were divided into der, das and die. Japanese is a genderless language, which sounds gorgeous I think. What kind of a whim is it to divide all people and things in female, male and the neuter? 

The author is questioning the existence when she is playing the part as a tourist, and it gets funny and different. How refreshing is it not to remove your glasses of the western world and dive into somebody else´s mind and perception? Like this: If you walk in the mountains and feel that you soon are lost you can do the ”fox-eye”, so to speak, form a small circle with your hand and look through it, and then the world is shrinking and you can find yourself again…

At the end of the book Tawada is analysing a poem of Paul Celan, it is so beautiful that is gleams. This is how good literature should be, innovative, and at the same time: the thought has never struck me before. Celan is writing in German and Tawada imagines that he is writing his way straight to the Japanese language. Actually I feel I have to read Celan, just to see what she really means…

I am amazed and enjoyed the whole book through; to have Tawada as a companion through the pages and the text – which almost bends itself in a different way – make you feel a quiet and harmonious happiness. A happiness that lingers long after I have closed the last page.

Bokrecensioner/reviews Från/from Japan

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: