Alexandr Pusjkin

Alexandr Pusjkin Fyra små tragedier (2009)

Då och då måste jag läsa en bok skriven av en rysk författare. Den jag mest tycker om är Anton Tjechov (1860-1904), läkaren som skrev 1900-talets bästa dramer och noveller. Jag tycker om vemodet och ensamheten som han ofta tillskriver sina karaktärer, gestaltat i  konversationer och möten, eller ett stilla tigande. De talar ofta förbi varandra och är fast i sina egna svårigheter.

Pusjkin (1799-1837) skrev den episka dikten Ruslan och Ludmila 1820som blivit både opera och film, och är en nationalskald i Ryssland. Dessutom förnyade han dramatiken genom att använda ett folkligt tilltal och en berättarteknik som blandade dramatik, romantik och satir. Han dödades i en duell bara 38 år gammal. Men före det var han flitig, hann skriva både dikter och pjäser. I den här boken finns dessa pjäser samlade: ”Den girige riddaren”, ”Mozart och Salieri”, ”Stengästen”, och en översättning av Pusjkinav från The city of the plague, skriven av den skotske författaren John Wilson, där några ungdomar under pestens tid ägnar sig åt eskapism, där de festar hejdlöst för att hålla dödsskräcken på avstånd.

Det är till synes enkla korta pjäser som han skrivit, i ”Mozart och Salieri” anspelas det på ryktet att Salieri försökte förgifta Mozart, och i ”Stengästen” får man delvis en annan bild av den store förföraren Don Juan.

Det här boken ska egentligen inte läsas utan spelas upp på en scen, men en del av mig gillar att läsa pjäser, så kallad ”torr-läsning” som det faktiskt heter, ett underligt ord… Det är härligt att läsa Shakespeares pjäser, speciellt MacBeth. Hmm… Harold Pinters (1930-2008) pjäser går alldeles utmärkt att läsa också, de där oroväckande tendenserna man upptäcker i hans texter. De surrealistiska dragen hos hans karaktärer, folk talar och uppför sig inte som förväntat.

Ursäkta avvikelsen. Ett litet smakprov av Pusjkin var det här, och bra smakade det, det där lite högtravande och dramatiska med en äldre rysk anstrykning förstås.

(In English)

Alexandr Pusjkin Four little tragedies  (2009)

Now and then I just have to read a book written by a Russian author. The one I like most is Anton Chekhov (1860-1904), the doctor who wrote the best plays and short stories in the twentieth century. I like the melancholy and the loneliness which he often attributes to his characters, portrayed in conversations and meetings, or a quiet silence. They often talk past each other and they are stuck in their own predicaments.

Pusjkin (1799-1837) the epic poem Ruslan and Ludmila in 1820, both as opera and movie nowadays, and he is regarded as a national poet in Russia. In addition he renewed the drama by using a popular appeal and a storytelling technique that mixed drama, romance and satire.
He was killed in a duel, only 38 years old. Before this he was very diligent, he wrote both poems and plays. In this book there are following pieces: ”The greedy knight,” ”Mozart and Salieri,” ”The guest of stone,” and a translation by Pusjkinav from The city of the plague, written by the Scottish author John Wilson, where a couple of young people during the time of the plague devote themselves to escapism, by going on the spree to keep the agony of death at a distant. 

At first sight there are simple short plays that he has written, in ”Mozart and Salieri” it is a rumour which said that Salieri tried to poison Mozart, and in ”The guest of stone” you get a partly different view of the great seducer Don Juan.

This book is not going to be just read, it should be played on a stage, but a part of me likes to read plays, so called ”dry-reading,” as its called, a very strange word indeed… It is lovely to read Shakespeare´s plays, especially MacBeth. Hmm… Harold Pinter´s plays are very readable too, those alarming tendencies you discover in his texts. The surrealistic features of his characters, they speak and do not behave as expected in the environment the found themselves. 

Sorry for the digression. This was a little bit of Pusjkin, and it tasted good, that high-flown and dramatic, with an older Russian touch of course. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Ryssland/Russia

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: