Scarlett Thomas – 2

Scarlett Thomas Slutet på mr Y  (2006)

Alice Manto arbetar på ett universitet i en engelsk stad. När hennes mentor Sam, som handleder hennes doktorsavhandling, försvinner spårlöst, startar en händelsekedja som leder henne till ett antikvariat. Där hittar hon en bok från 1800-talet av Thomas E Lumas, även den kallad The end of mr Y, en meta-bok alltså. Att läsa boken är liktydigt med döden och naturligtvis gör Manto det och dras in i ett snårigt äventyr, från sitt lärarrum på ett universitet till att befinna sig i en parallell värld, bland vänner och fiender som vill henne både gott och ont… Resan går till en fjärde dimension, troposfären, där hon får ta del av andra människors medvetanden. Allt i boken är länkat till andra böcker, där Manto önskar sig att ständigt få befinna sig i den litterära världen, en önskan som… ja, ni får läsa själva.

Teorierna duggar tätt, allt från Einsteins relativitetsteori till filosofiska som Heideggers Being and time och vision om dasein, till den praktiska nyttan av Jacques Derridas teorier, bland annat termen différance, att hela verkligheten består av text. Thomas (f 1972) nyfikenhet över universum och framförallt den inre själens vindlingar, gör att boken sprakar av livslust, och huvudpersonen blir både jagad av fiender och möter en underlig varelse som snarare hör hemma i en saga. 

Mantos kärleksliv är kaotiskt då hon har en sexuell relation med en gift professor, och blir dessutom kär i en präst, Adam, som förlorat sin kristna tro. Men den relationen blir också komplicerad på många sätt, då hennes experimenterade med Lumas bok tar henne till platser hon inte känner till så väl…

Thomas blandar filosofi, fysik och teologi med samma frenesi och skärpa. Det är många frågor som uppstår i romanen och som diskuteras av karaktärerna. Thomas är lärare till vardags och det gör att när svårare ämnen behandlas bryter hon ned det i mer lättfattliga delar. Alla ska kunna läsa den, men litteraturen ande svävar över allt det andra. Den mysiga engelska stugan finns också gestaltad i den här boken, liksom i hennes bok Our tragic universe, där Manto drar sig tillfälligt tillbaka innan hon måste kasta sig ut i hetluften igen. Kan inte låta bli att tänka på stugan som en metafor, men hela boken är som en metafor för ett medvetande i sig självt. Romanen är en gobeläng som sträcker sig ut i åtskilliga kilometrar och reproducerar sig självt. Det är inte utan att man tycker synd om människor som inte har upptäckt Thomas, hennes textmassa som återuppväcker det där antika filosoferandet, den där ohöljda nyfikenheten som vi alla är födda med…

(In English)

Scarlett Thomas The end of Mr Y  (2006)

Alice Manto I is working at a small university in an English town. When her mentor Sam, who is supervising her thesis for a doctorate, disappears without a trace, starts a chain of events which leads her to a second-hand bookshop. There she finds a book from the nineteenth century by Thomas E Lumas, called The end of mr Y, in other words a meta-book. To read the novel is synonymous to death, and of course Manto does just that, and gets mixed up in a complicated adventure, from the teachers´ staff-room at the university, to find herself in a parallel world, among friends and enemies who both wants her good and bad… The journey goes to a fourth dimension, the troposphere, where she takes part of other people´s consciousnesses. Everything in this novel is linked to other books, where Manto wish to constantly find herself in the literary world, a wish that… you may read yourself.

The theories are drizzling down, everything from Einstein´s theory of relativity, to philosophical like Heidegger´s Being and Time and vision about dasein, to the practical use of Jacques Derrida´s, among others the term différance, and that the whole world consists of text. Thomas´s (b 1972) curiosity about the universe and above all the windings of the soul, makes the novel send out sparkles of zest, and the main character gets chased by enemies, and meets a strange creature who seems to belong in a fairytale.

Manto´s love life is chaotic when she has a relationship with a married professor, and she also falls in love with a priest, Adam, who has lost his Christian belief. But that relation also becomes complicated in many ways, when her experimentation with Lumas´ book takes her to places she does not know that well…

Thomas mixes philosophy, physics and theology with the same rabidness and sharpness. There are many questions that arises in the novel and are discussed by the characters. Thomas is also s teacher, and she breaks down difficult theories to more easily comprehensible parts. Everyone can read this novel, but the spirit of literature is floating above everything. 

The cosy English cottage is also created in this novel, and so in her book Our Tragic Universe, where Manto is resting before she gets into a tight spot again. I can not help thinking about the cottage as a metaphor, but the whole novel is like a conscience in itself. The book is like a piece of tapestry who stretches out in several kilometres and reproduces itself. I feel sorry about people who have not yet discovered Thomas, her substance of text, which rediscovers that ancient philosophy, that unconcealed curiosity that we are all born with…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: