Karin Alvtegen

Karin Alvtegen Fjärilseffekten  (2013)

Att läsa om relationer, men att göra det i thriller-takt, precis så fungerar den här boken. Du lär  känna tre personer i romanen: Bodil, Viktoria och Andreas. 

Men, för att ta det från början, det händer en olycka där en bil kraschar in i ett tåg vid en järnvägsövergång. Och sedan börjar boken med att dra tillbaka klockan fem månader. Bodil har lämnat sin man, 55 år gammal. Hon rannsakar sitt liv, relationen med sin man och den vuxna dottern som är en högpresterande jurist. Vi får också höra Viktorias berättelse, hon går regelbundet till en psykolog, där hon pratar om hennes dåliga relation med sina föräldrar, och att hon lever i symbios med sitt arbete. Andreas är en framgångsrik arkitekt, bor med två barn  och frun som är projektledare på en reklambyrå, i ett stort dyrt hus. Hans vardag är inrutad med arbete och barnens träningar, när han genomgår ett stort trauma som förändrar hela tillvaron… 

Det är ingen som blir mördad, detektiver lyser med sin frånvaro, men boken äger ändå en spänning och nerv när man läser om dessa personers liv. Vad det är som kan driva människor till sin yttersta gräns. Bodil lär egentligen inte känna sig själv förrän hon flyttar in i sin avlidne pappas lägenhet, som hon ärvt åtta år tidigare. Det är först nu, när hon drabbas av en obotlig sjukdom som hon vågar tänka på de undanstoppade, tarvliga, och de sanna känslorna hon har känt inför sin man, och främlingskapet inför sitt enda barn, sin dotter. 

Det hisnar när man tänker på hur ofta människor är oärliga, med sina jobbval, i sina relationer. Och att även små, till synes obetydliga val, kan få stora och betydande effekter, någon annanstans. Det kan påverka saker som kunde vara så enkelt, och att det istället blir svårt att leva. Men vi vet kanske inte hur barndomen och upplevelser har format oss…

Språket är enkelt, kanske väl enkelt ibland kan jag tycka, även om livsberättelserna är djuplodande. Men boken griper tag i läsaren, det är som om man har träffat någon av dem redan. Man kan värja sig mot det oundvikliga, men det hinner ifatt en till slut, i den vanliga vardagen, i drömmarnas värld, eller när livet nalkas sitt slut…

(In English)

Karin Alvtegen The Butterfly Effect  (2013)

To read about relations between people, but in a pace like a thriller, that is exactly how this book works. You get to know three persons in the novel: Bodil, Victoria and Andreas. 

But, to take it fromt he beginning, everything starts with an accident where a car is crashing into a train. And then the novel starts, by drawing back the time for five months. Bodil has left her husband, she is 55 years old. She is scrutinising her life, the relation with her husband and her daughter, who works as an overachieving lawyer. We also get to hear the story of Victoria, who is regularly visiting a psychiatrist, there she speaks about her bad relation with her parents and her symbiotic relation with her work. Andres is a successful architect, he lives with two children and his wife who works as a project leader in an advertising agency, in a big expensive house. He is living a humdrum existence with work and the children´s sport activities, when he is going through a big trauma that changes everything forever…

No one gets killed, detectives be conspicuous by one´s absence, but the book still possesses excitement and vigour when reading about these persons´ lives. What it is that might push people to the utmost limit. Bodil is not getting to know herself until she moves into her dead father´s apartment, which she inherited eight years earlier. It is not until now, when she is affected by an incurable disease she dare think about the put away, the vulgar and the true feelings she has felt for her husband, and the alienation she has felt for her only child,  her daughter.

You feel dizzy when one thinks about how often people are dishonest, with the choices of work, in their relationships. And even that tiny, apparently insignificant choices, can have big and considerable effects somewhere else. It can influence things that could be so simple, and instead it becomes difficult to live. But maybe we do not know how childhood and other experiences have shaped us…

The language is simple, too simple I think sometimes, even if the life stories are profound, The book seize the reader, it is like you have met someone of them already… One can defend oneself against the inevitable but it always catches up in the end, in the ordinary everyday life, in the dream world, or when life approaches the end…

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: