Paul Celan

Paul Celan Den stora tidlösan, Dikter i urval  (2011)

När jag läste Tawadas Talisman förvandlingar citerade hon en dikt av Paul Celan, och jag tänkte att hans lyrik måste jag bara läsa! Celan, en tyskspråkig jude som föddes i Rumänien 1920. Han debuterade i Wien 1948, skrev i flera år, och flyttade sedan till Paris, där han till slut begick självmord genom att dränka sig i Seine 1970. Båda hans föräldrar dog i koncentrationsläger. Det låter oerhört sorgligt och dramatiskt och de ingredienserna saknas sannerligen inte i dikterna heller.

Som dikten ”Tidens öga” från diktsamlingen Von Schwelle zu Schwelle, 1955:


”Detta är tidens öga:det tittar snettunder sju-färgat ögonbrynDess ögonlock blir tvättat av eldar,ånga är dess tår.
Den blinda stjärnan flyger mot detoch smälter vid den hetare ögonfransen:det blir varmt i världen,och de dödaknoppar och blommar.”

(Ur Den stora tidlösan, dikter översatta av Lars-Inge Nilsson, 2011:38)

Ordsammansättningarna är också en smärre njutning i sig. Dikterna är ju visserligen översatta från tyskan men ändå, till exempel de här fantasifulla skapelserna: stjärn-överflugna, havs-övergjutna, svårmods-forsarna, sår-spegeln, skugg-grus, strandhavre, brunnssånger, trådsolar, trädhög, ljus-tonen, ormvagnen, ut-virvlad, botgörar-snön, andedräkts-kristall, bokstavsskimret, hjärttänder, genom-brusad, svartstjärne-svärmen, hjärthaven, dröm-relikterna, ögonfrön, pansarsalamandrarna, dum-dum horisonter…

Orden är som små glödande stjärnor mitt i ett surrealistiskt himmelshav som Celan navigerar med en penna. Vad kan man säga? Mystiska, fantasifulla kreationer av ord som får leva helt fritt. Men undertonen av det hela, är hur man kan uttrycka krigets fasor i språket, bödlarnas ord och handlingar.

 
Ur diktsamlingen Die Niemandsrose, 1963

”Stumma höstlukter”:

”Stjärnblomman, oknäckt, gickmellan hembygd och avgrund genomditt minne.
En främmande övergivenhet vargestalt-likt tillstädes, du skullenästanha levt.”

(Nilsson 2011:66)

(In English)

Paul Celan The big time-loss, selected poems (2011) 

(very difficult to translate the poems! Have mercy!)When I read Tawada´s Talisman Transformations she was quoting a poem by Paul Celan, and  I thought that I just have to read his lyrics! Celan, a German-speaking Jew, was born in Romania in 1920. His book debut was in Vienna 1948, he was writing for several years, and then moved to Paris where he committed suicide by drowning himself in the river Seine in 1970. Both his parents died in concentration camps. That sounds extremely sad and dramatic, and those ingredients are certainly not missing in the poems either. As ”the eye of the time” from the collection of poems Von schwelle zu schwelle, 1955:


”This is the eye of time:it looks awryunder a seven-coloured eyebrowIts eyelid is washed by fires, Steam is its tear.
The blind star flies against itand melts by the even hotter eyelid:it is getting hot in the world,and the deadput forth buds and bloom.”

(from The Great Loss of Time, poems translated by Lars-Inge Nilsson (2011:38).


The word compositions are in themselves a smaller pleasure. The poems are of course translated from German, (and to translate these words into English is not easy…) for example these imaginative creations: star overflown, sea overcasting, melancholy stream, the mirror of wound, shadow-ruins, shore-oats, songs of the well, threads of suns, tree-pile, tone of light, serpent-carriage, out-swirled, snow of penance, crystal of breath, the shimmer of letters, teeth of heart, roaring through, swarm of black mere, seas of heart, dream relics, seeds of eyes, salamanders of armour, dumb-dumb horizons…

The words are like small glowing stars in the middle of a surrealistic sea in heaven… that Celan navigates with a pencil. What can you say? Mysterious, imaginative creations of words that Celan lets loose in total freedom. But the undertone of everything is how to express the horrors of war into language, the words and the actions of the executioners.

From the collection of poems Die Niemandsrose,1963

”Dull autumn smells”


”Star flower, un-shattered, wentbetween home district and precipice throughyour memory
A strange abandonment was like a shape, arrive at the place, you wouldalmost have lived.”

(Nilsson 2011:66)

Bokrecensioner/reviews Rumänien/Romania

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: