Scarlett Thomas – 3

Scarlett Thomas Going out  (2002)

Efter att ha läst Thomas Our tragic universe och The end of mr Why kan det inte hjälpas att en viss besvikelse uppstår när man läser den här boken. Författaren skrev också denna bok 2002, före sina stora mega-succéer som jag nyss nämnt ovan. Den utspelar sig helt i nutid och inte i parallellvärldar. Fantasin är satt på is kan man säga. 

Luke är allergisk och har tillbringat sina hittills 25 levnadsår i sitt pojkrum. Det mesta av hans kunskap kommer via tv, internet och vänner som kommer på besök. Hans vän Julie jobbar som servitris och är paniskt rädd för allt möjligt, fortkörning med bil, flygresor, åskväder, sjukdomar… Samtidigt är det också en fin skildring av småstadsliv, ett mindre samhälle i England med sina konventioner, skillnader mellan generationerna, och att familjen kanske inte alltid är de rätta att hjälpa den enskilda människan fram i livet. Det kan lika gärna vara vänner som påverkar att svårigheter och fobier kan övervinnas. 

En vän till Julie och Luke rekommenderar ett besök hos en viss mr Wei, en asiatisk född psykoanalytiker eller kanske ett bättre ord, en modern shaman… Men för att ta sig dit måste Luke resa till Wales, där denne berömde man huserar. Då skaffar Julie och hennes vänner en bil och försöker sy en rymddräkt till Luke, han är ju trots allt multi-allergisk… 

I det stora hela handlar denna bok om att övervinna sina rädslor, för att kunna leva livet fullt ut. Thomas visar att vi kan hjälpa varandra att passera trösklar, att våga visa att vi behöver stöd av andra för att lyckas. Den ensamma individen kan åstadkomma mycket, men det där lilla extra, de där starka visionerna, det borde delas med andra för att roten ska gro ordentligt. Och ändå är vårt samhälle av idag så fixerat vid individen. Kör ditt eget race, strunta i andra ungefär.

Det här skulle heller inte vara en äkta Thomas-roman om inte olika ämnen skulle lindas in i intrigen. Julie älskar matematik och det vävs in i dialoger och inte minst i hennes personlighet. Författaren flörtar också lite med häxors liv, på ett både humoristiskt och abstrakt sätt. För en annan manlig karaktär ter sig livet mörkt, men även om man bär på en livsfarlig sjukdom kan man se till att livet blir händelserikt… 

När Julie berättar för vännen Charlotte vilket inflytande hon haft för hennes utveckling, har vi romanens andemening i en liten skål:

”You were the one who taught me that it does not matter what your job is, or how much money you´ve got, or how many people you employ or have power over, or even how often you wash your hair or what clothes you wear – what matters are the books you read, and the thoughts you have, and being true to yourself, whoever you are.

(In English)

Scarlett Thomas Going Out  (2002)

After reading Thomas Our Tragic Universe and The End of mr Why I cannot help that a certain disappointment arises when reading this book. The author wrote this one in 2002, before her hit successes which I mentioned above. The novel takes place entirely in the present time and not in any parallell worlds. The imagination is put on hold, you might say. 

Luke is allergic and has spent his up to now 25 years in his own room. The big part of his knowledge comes from television, Internet and friends who pay visits. His friend Julie works as a waitress and is panicked scared of a lot of things: driving fast in a car, air journey trips, thunderstorms, diseases… At the same time this is a fine portrayal of small town-life, a minor society in England with its´ conventions and differences between generations, and that the family might not be the right ones to help the individual human being come forward in life. It could be friends who can influence you to overcome difficulties and phobias. 

A friend of Julie and Luke is recommending a visit to a certain mr Wei, an Asian born psychoanalytic, or maybe a better word, a modern shaman… But to get there Luke has to travel to Wales, where this famous man is residing. Then Julie and her friends are getting him a car, and sewing him a space-suit, he is after all multi-allergic…

This novel is about to overcome your fears, to live a full and harmonious life. Thomas shows that we can help each other to pass thresholds, to dare show that we need support from others to succeed. The lonely individual might accomplice a lot, but that extra little thing, the strong visions, that might be shared with others for the root to grow properly. And yet our society of today is so fixated with the individual. Just drive your own race, do not care about the others.

This should not be a genuine Thomas-novel if not different subjects were entwined in the intrigue. Julie loves Mathematics, and that is interwoven in the dialogues, and not the least, in Julie´s personality. The author is also flirting with the life of witches, both in a humorous and in an abstract way. For another male character in the novel life is quite dark, but even if one carry a life-threatening disease, one can make life worth living in an active way.

When Julie tells her friend Charlotte what an inspiration she has been för her development, we have the essence of the novel in a little bowl:

 
”You were the one who taught me that it does not matter what your job is, or how much money you´ve got, or how many people you employ or have power over, or even how often you wash your hair or what clothes you wear – what matters are the books you read, and the thoughts you have, and being true to yourself, whoever you are.”  

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: