Mattias Ronge

Mattias Ronge  Andlös – Kom ihåg varje andetag glöm allt annat  (2013)

Jag fick den här boken av en av mina söner och en stark nyfikenhet drog mig till den. Det är intressant med böcker där människan står på kanten av världens undergång, och i den här romanen florerar Sjukdomen, man tappar andningsreflexen, måste tänka på det hela tiden och blir i perioder uppkopplad till respirator. Platsen är Sverige i en framtid där klimathotet har blivit realitet, där människor lever sina liv i ett artificiellt ljus, och det är inte av positiv art… Det har uppstått för att vi har missbrukat jorden, bara tänkt på pengar, konsumerat och tärt på jordens resurser så till den milda grad att mänskligheten har blivit sjuk, dödligt. Det finns många teorier.

Trettiosjuåriga Leni, miljöforskare och träningsnarkoman är en sann miljövän och ett av hennes älsklingsnöjen är att sitta vid en återvinningsstation och se när folk återvinner plast, metall, glas etc! Jag blir alldeles varm när jag läser det… Hon har teorier om vad som orsakat detta tillstånd i världen, men får sparken av sin chef, och tänker då ta sig till miljöcentret i Lund som är det största i Sverige. Där vill hon ta reda på sanningen om Sjukdomen. Innan hon kommer iväg får hon ta hand om ett barn, inte hennes starka sida precis, och en man tar kontakt med henne, som tillhört Grön Urkraft, där ett av deras uppdrag slutade med ett dödsfall… Han är nu efterlyst och flickan står helt ensam i världen. De tre beger sig ut i ett vintrigt Sverige på en farofylld resa, där människor inte får använda kommunikationer hur som helst på grund av den stränga situationen.

Boken är forcerande och lättläst, den är en riktig bladvändare. Jag tycker mycket om huvudpersonen, hon är driven, och ett barn av sin tid där hon stängt av vissa känslor för att lättare kunna leva. 

Men som läsare får man konstant gåshud, tänk om det hinner gå så här långt innan mänskligheten reagerar? Vi lever idag som om vi hade två jordklot att husera över. Jag kan säga att konsumism inte är en religion som passar mig, att köpa saker man tröttnar på efter en vecka är obegripligt. Jag spenderar oerhört lite pengar på shopping, jag cyklar, har inget körkort, och älskar att åka till återvinningscentralen. När en del människor vill expandera i live tvill jag minimera, ha en liten bostad, ett litet förråd så man inte samlar på sig skrot i onödan. Men som en stor del av världens befolkning använder jag dator och den drar el. Det är därför jag kan sitta och skriva det här… 

(In English)

Mattias Ronge  Breathless, Remember every breath forget everything else  (2013)

I got this book from one of my sons and a strong curiosity draw me to it. It is interesting with books where humanity is standing on the verge of the world´s destruction, and in this novel the Disease is being prevalent, you lose your breathing reflex, you have to think about it all the time, and sometimes you have to lie in respirator. The setting is Sweden in a future where the climate threat has become a reality, there people live in an artificial light, and it is not of a positive sort…  

It has happened because we have maltreated the earth, only thought about money, consumption and have drained on the resources so awfully that the human race has gone eternal sick in a deadly way. There are many theories. 

Thirty seven year old Leni, an environment scholar and a training addict, is a true friend of the milieu and one of her favourite joys is to sit by a recycling station and watch when people are recycling plastic, metal, glass etcetera! I get all warmhearted when I read it… She has theories about what has caused this condition in the world, but she gets fired by her boss, and is going to the environment centre in Lund, which is the biggest one in Sweden. There she wants to find out the truth about the disease. Before that she has to take care of a child, not something that she usually does, and a man is contacting her, he is from the Green Primitive Force, and one of their missions ended with death. He is now wanted by the police, and the little girl is all alone in the world. The three of them set off in a wintry Sweden on a journey fraught with danger, where people are not allowed to use communications that much because of the serious situation. 

The novel is intensified and easy to read, a real page-turner. I am very fond of the main character, she is driven to extremes, and a child of her time, where she has shut off certain feelings to be able to lead a more simple life. 

But as a reader you have constant goose bumps, imagine if it gets this far before humanity will react? We are living today like we had two globes to run riot over. I cannot say that consumption is a religion that suits me, to buy things you get tired of after a week is incomprehensible. I spend extremely little money on shopping, I am biking, have no driving license, and I am a constant visitor to recycling stations. When some people want to expand in life, I want to minimise, have a relatively small home, and a small store, so you do not accumulate unnecessary junk. But as a big part of the world´s population I use a computer and it consumes electricity. That is why I can sit and write this…

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: