Julie Otsuka – 1

Julie Otsuka  Vi kom över havet  (2011)

En julklapp från min man, och en tänkvärd sådan. Den handlar om de japanska kvinnorna som brevväxlade med utvandrade japanska män i USA, 1919 åkte de över Stilla havet till San Fransisco och gifte sig med dessa män. Författaren (f 1962) skriver inte om ett ”jag”, någon enskild person utan i pluralform, det blir ”vi” , och det berikar romanen på ett solidariskt sätt. Otsuka har tagit del av många historiska källor och levnadshistorier, så detta är absolut inte enbart fiction. 

Den jobbiga resan över havet, kvinnornas, flickornas tankar och uppfostran hemifrån som ringer i deras huvuden, och det grymma uppvaknandet där många av deras tillkommande tar deras kroppar i besittning. USA, landet av mjölk och honung, består mest av arbetsslit, att bruka jorden och trädgårdar från tidig morgon till sena kväll, att jobba ändlösa timmar i restauranger, eller prostitution när de känner sig tvingade att rymma från sina män. Kvinnorna får ett på många vis ett deformerat känsloliv när de bara får anpassa sig, arbeta extremt hårt och utsättas för förtryck, från samhället och många också från sina män.

Efter japanernas attack på Pearl Harbor 1941 riktades alla ögon på japanerna som bodde i USA. En del av de äkta männen försvann, hämtades av hemliga polisen, till deras fruas fasa eller likgiltighet, utegångsförbud infördes, de fick känna skam över sitt japanska arv. Japanerna misstänkliggjordes, de angav varandra och nu börjar det ringa klockor för mig. Det här påminner alltför mycket om nazisternas behandling av judarna. Utfrysningen fortsätter och kulminerar i att japanerna måste lämna sina småhus och bli flyktingar, någonstans där i fjärran väntar kanske ett annat liv…

Det blir utraderade från platsen på ett underligt sätt, som om de inte hade funnits där alls. De dög bara till att arbeta, att bygga upp landet. En evig påminnelse att många av oss i västvärlden lever ett privilegierat liv, vi vet inte vad riktigt armod vill säga. Den här boken borde också läsas av mer män och pojkar för att lära sig förstå kvinnor, både då och nu, och deras situation i världen oavsett vilken kultur kvinnorna kommer ifrån.

Prosan är lätt och flytande, vilka svåra saker som än behandlas. Man blir både tårögd och melankolisk. Det poetiska, det österländska sättet att se på tillvaron, det som gör att sådana här romaner oftast är mer än texten man läser, hela tillvaron blir magisk, även om denna bok handlar om slit och fasor, och någonstans därborta ett ljus, en strimma hopp…

(In English)

Julie Otsuka The Buddha in the Attic  (2011)

A Christmas present from my husband, and a very memorable one. It deals with the Japanese women who corresponded with emigrated Japanese men in USA, and in 1919 they went across the Pacific Ocean to San Francisco and married these men. The author (b 1962) is not writing about any ”I” , an individual person, but about a plural form, it becomes a ”we” and it enriches the novel in a manner om solidarity. Otsuka has taking part of a lot of historical sources and stories of these women´s lives, so this is absolutely not just fiction. 

The hard trip over the sea, the women and the girls´ thoughts and upbringing from home that are ringing in their heads, and the cruel awakening in USA when many of theirs to be husbands take possession of their bodies. USA, the land of milk and honey, consists mostly of hard work, to cultivate soil and gardens from early morning until late at night, to work endless hours in restaurants, or prostitution when the women feel forced to run away from their men. The women get in many ways a deformed emotional life when they just have to adjust, work extremely hard, and they are exposed to oppression, from society and also from their men. 

After the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941 all eyes were directed towards the Japanese population in the USA. Some of their husbands disappeared, they were fetched by the secret police, to the horror or the indifference from their wives, curfew was introduced, they had to feel shame over their Japanese heritage. The Japanese people were thrown suspicion on, they reported each other, and this reminds too much of how the Nazists treated the jews in the Second World War. The freezing continues and culminates in the Japanese being forced to leave their single-family homes become refugees, somewhere out there maybe another life is waiting…

They are obliterated from the place in a strange way, it was as if they had not been there at all. They were only good enough to work, to build up the country. An eternal reminder that many of us in the western world live a privileged life, we do not know what real destitution is about. This book should also be read by men and boys so they could learn to understand women, both then and now, and their situation in the world no matter what culture the women come from. 

The prose is easy and fluent, whatever subjects that are treated. One get both eyes brimming with tears and a bit melancholic. The poetical, the eastern way to look at the existence, that often makes these kind of novels become more than the text that you read, the whole text itself turns magical, even if this book is about struggle and horrors, and somewhere over there a light, a gleam of hope…

Bokrecensioner/reviews Från/from Japan

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: