Cheryl Strayed

Cheryl Strayed  Wild – from lost to found on the Pacific crest trail  (2012)

Ann Heberlein (f 1970), teologie doktor och författare skrev en artikel om den här boken i en svensk tidning, och den stora skillnaden mellan män och kvinnor i stor kris. När en del mäns liv går i kras, ger de sig ofta ut på långresor, kanske som trummisen Neil Peart (1952-2020) i den kanadensiska rockgruppen Rush. Hans enda barn dog i en bilkrasch i slutet på nittiotalet, och året efter dog hans fru i cancer. Då gav han sig ut på motorcykel i Nord- och Sydamerika, körde 55.000 mil. Men hur gör kvinnor då? Anlägger en trädgård, målar, skriver…?  

Strayeds (f 1968) liv går sönder redan när hon är 22 år, då hon förlorar sin 45-åriga mamma i cancer. Och efter det uppstår en hisnande nedförsbacke, där hon tröstar sig med droger och olika män. Fyra år senare, när uppgivenheten är som störst beslutar hon sig för att fotvandra. Och inte vilken rutt som helst, utan the Pacific Crest Trail (4,286 kilometer) som går från Mojave öknen i Kalifornien, genom Oregon och Washington State. 

Hon möter vilda djur, andra fotvandrare, och också en man med onda avsikter. Men ända till slutet av vandringen klarar hon sig helskinnad, och växer betydligt som människa under vägen. Hennes ryggsäck, som hon kallar Monster, är otroligt tung och ger henne skavsår på de mest underliga ställen, hungern gör sig påmind när hon bara bär torrmat med sig. Men om man viker av från rutten finns det små samhällen där man kan betala för en dusch och lite mat, och fylla på sina vattenflaskor. De problem hon måste tampas med under långvandringen gör att hon förhindras att tänka så mycket på sin belägenhet, mammans död, drogerna, hennes våldsamma och frånvarande pappa.

Hon har också med sig böcker som hon läser, bland annat Jane Smileys A thousand acres, E Annie Proulx The Shipping News, Flannery O´Connors Complete Stories, Maria Dermouths The Ten Thousand Things, och Adrienne Richs poetiska verk The Dream of a Common Language. Hon konstaterar att ”ensam” varit en plats för henne, inte ett tillstånd, utan mer som ett rum. Och man förstår att den långa vandringen påverkar en människa på många plan, även om hon träffar andra vandrare och att de ibland följs åt några kilometer. Det mest hjärtskärande att läsa är just funderingarna kring hennes mamma, speciellt hennes mammas stora kärlek för hästar. 

Språket är enkelt, och ett bra beskrivet händelseförlopp men ibland önskar jag ”kan inte boken ta slut nån gång?” och jag undrar varför. Jo, jag har en diger läs-lista jag vill kasta mig över, men det har jag haft i många år. Det känns som att läsa en amerikansk film, och det här är ju förvisso en bok… Boken blev filmatiserad 2014. Men hur som helst, att läsa om kvinnor och vad de gör av sina liv är oupphörligt intressant.

(In English)

Cheryl Strayed Wild – from lost to found on the Pacific Crest Trail  (2012)

Ann Heberlein (b. 1970), theology doctor of ethics and a writer, wrote an article about this book in a Swedish newspaper, about the big difference between women and men having big life crisis. When certain men´s life fly into pieces they tend to take on a long journey, maybe like the drummer Neil Peart of the Canadian rock group Rush. His only child died in a car accident at the end of the nineties, and the year after his wife died from cancer. Then he took on a long motorbike trip in North- and South America, he drove 55.000 Swedish miles. But how do women then? Create a garden, paints, writes..?

    
Strayed´s (b 1968) life breaks down already when she is 22 years old, then she loses her 45 year old mother when she dies from cancer. And after that comes a dizzy down hill situation, where she comforts herself with drugs and different men. Four years later, when resignation has reached its peak, she decides to go hiking. And not any route, without the Pacific Crest Trail (4,286 kilometres) that goes from the Mojave desert in California, through Oregon and Washington State. 

She meets wild animals, other hikers, and a man with evil intentions, but on all the way to the end of the hike she escapes unhurt. And she grows considerably as a human being on the way. Her rucksack, that she calls Monster is incredibly heavy and gives her sores in the most strange places, when she begins to feel hungry she is just carrying dry food. But if one turn off from the route there are small societies where they can pay for a shower and some food, and fill up the water bottles. The problems she has to deal with during this long hiking prevents her from thinking so much about her situation, her mothers death, drugs, her violent and absent father.

She has also brought books with her that she reads, among others Jane Smiley´s  A thousand acres, E Annie Proulx The Shipping news, Flannery O´Connor´s Complete Stories, Maria Dermouth´s The Ten Thousand Things, and Adrinne Rich´s poetical work Dreams of a Common Language.She notices that ”lonely” has been a place for her, not a condition, more like a room. And you understand that the long hiking affects a person on many levels, even if she meets other hikers and they sometimes join each other for some kilometres. The most heartbreaking to read is just the reflections about her mother, especially her mother´s great love for horses. 

The language is simple, and a well-described course of the events that follows, but sometimes I wish ”can not this book ever end?” and I wonder why. Yes, I have a long reading list of books I want to throw myself over, but I have had that for years. Sometimes it feels like reading an American movie and this is certainly a book… The book was turned into a movie 2014. But nevertheless, to read about women and what they do with their lives, is still incredibly interesting.

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: