David Levithan

David Levithan  Jag, En  (2012)

Tänk dig att varje morgon vakna upp i en ny kropp, att aldrig veta vad som väntar dig innan du har öppnat ögonen. Att inte veta hur du ser ut, dina intressen, eller vilket kön du tillhör… Precis så är livet för En, där varje dag är som en ny sida i en bok där allt kan hända. Vad skulle du göra då? Försöka att överleva just den dagen, hur din värdkropp än var beskaffad?Detta underliga liv pågår ända tills En möter Rhiannon i hennes pojkväns kropp, och då ställs allting på sin spets… Att få träffa den man älskar, att spendera tid tillsammans blir ett evigt pusslande för Rhiannon och En. 

Kroppsvandraren En är könlös i grunden, att könstillhörigheten skiftar från kropp till kropp gör att berättandet blir friare i sitt uttryck. Rhiannon och En kommunicerar via e-mail och En använder datorn hos den kropp En för tillfället ”lånar.” Och när de träffas känner Rhiannon alltid igen En oavsett vilken yttre uppenbarelse hen har…

Det är en universell överbryggande syn på kärleken som skildras. Men Levithan ( f 1972) skriver också att kärleken övervinner inte allt, man måste hjälpa den på traven. Det behöver knappast sägas att boken är innovativ till sin natur, och författaren blottar också tonåringars vardagsliv med både skärpa och ömhet. Levithan skriver enkelt, längtande och med ett lent tonfall. Njutningsfull bladvändare. 

(In English)

David Levithan  Every Day  (2012)

Imagine yourself that every morning you wake up in a new body, to never know what expects  of you before you have opened your eyes. To do not know how you look like, your interests, or what gender you belong to… Exactly like this is the world for One, where every day is a new page in a book where everything can happen. What would you do then? Try to survive just that particular day, no matter how your host-body looks like and functions? This strange life continues until the day One meets Rhiannon when One is in her boyfriend´s body, and then matters are brought to a head… To see the one you love, to spend time together, is an eternal jigsaw for Rhiannon and One. 

The body-wanderer One is genderless, the gender affiliation varies from body to body gives the narration more freedom in the expression. Rhiannon and One communicate through e-mail, and One uses the computer of the body he currently ”borrows.” And when they meet, Rhiannon always recognises One no matter what bodily creature One has…

It is a universal reconciliation, a way of looking at love that is portrayed in the novel, but Levithan ( b 1972) also writes that love does not conquer everything, you got to help it along the way. It needs hardly to say that the novel is innovative in its kind, and the author uncovers teenagers everyday life with both sharpness and tenderness. Levithan writes in a plain way, longing and with a soft intonation. An enjoyable page-turner.

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: