Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl  Expedition Ra  (1972)

Det här är framförallt en berättelse om en historisk segling som utfördes 1969 under ledning av Heyerdahl (1914-2002), en norsk marinbiolog och upptäckare. Att bygga en papyrus-båt enligt gamla principer, vill han testa teorin att egyptierna hade nått den amerikanska kontinenten tusen år före Columbus. 

En berättelse om upptäckaranda, vad människor verkligen kan uppnå. Inte bara att kunna samsas ombord på en båt, byggd enligt egyptisk sed. Heyerdahl skriver om dispyter där männens olika bakgrunder spelar en stor roll, på båten finns universitetsprofessorer, dykare, fotografer, navigatörer och läkare. Heyerdahl vill ha ett globalt perspektiv på deltagarna, därför kommer de från Norge (han själva), Italien, Mexiko, USA. Egypten, Ryssland och Afrika.

De förvarar maten i stora jättekrukor med lock på och de rymmer: färska ägg i vattenglas, kokta hela tomater i olivolja, fårost skuren i tärningar i olivolja och med pepparkorn i, marockanskt smör kokat och blandat med salt, klart källvatten, honung, salt, ärtor, bönor, ris, diverse mjöl och spannmål, torkade grönsaker, karkadé (hibiskus-té), kokosnötter, Johannesbröd, nötter, dadlar, mandlar, fikon, katrinplommon och russin, korgar med färsk rotfrukt, grönsaker och frukt (som tog slut efter någon vecka). I taket på papyrusbåtens bambualkov hängde saltat och rökt kött och korvar, lökknippen, torkad fisk och nät med pressad egyptisk fiskrom. Besättningen ville ta reda på om man kunde förvara mat i krukor och korgar, om man klarade sig utan konserver och djupfryst, och det vållade inga problem. Det låter galet av mig att rada upp livsmedel så här men jag fascineras att de kunde äta den utan att bli matförgiftade, med tanke på det varma klimatet, även om nätterna var kalla, (och det är härligt med listor…)

Klimathotet ger sig också till känna i form av svarta betongklumpar i havet, som besättningen upptäcker. Heyerdahl undrar om vi fortfarande lever med medeltida föreställningar om havet som oändligt, där man kan dumpa ned kemiskt avfall och olja.

Ra I fullföljde inte sitt uppdrag utan de fick överge båten, för att mindre än ett år senare återuppta färden med Ra II, när de seglade från Marocko, längs Afrikas kust, rundade Kanarieöarna över Atlanten till Karibiska havet. 

Heyerdahl är en ganska bra författare, han skriver medryckande, till exempel fraser som ”kusligt brytande vågkammar,” och ”lyktan dansade runt som en bångstyrig måne.”

(In English)

Thor Heyerdahl  Expedition Ra  (1972)

This is beyond all a story about a historical sailing tour that was performed in 1969 under the guidance of Heyerdahl (1914-2002), a Norwegian marine biologist and explorer. While building a papyrus boat according to old principles, he wants to test the theory that the Egyptians had reached the American continent thousands of years before Columbus. 

A story about the spirit of discovery, what human beings really can achieve. Not just to cope together on a boat, build according to old Egyptian custom. Heyerdahl writes about disputes where the mens backgrounds play a big part, on the boat there are university professors, divers, photographers, navigators and doctors. Heyerdal wants to have a global perspective on the participants, that is why they come from Norway (himself), Italy, Mexico, USA, Egypt, Russia and Africa. 

They store the food in big jars with lids on and they contain: fresh egg in water glasses, cooked whole tomatoes in olive oil, sheep cheese cut into cubes in olive oil and with peppercorns, Moroccian butter boiled and mixed with salt, clear spring water, honey, salt, peas, beans, rice, various flour and corn, dried vegetables, karkadé (hibiscus tea), coconuts, St John´s  bread, nuts, dates, almonds, figs, prunes and raisins, baskets with fresh root vegetables, vegetables and fruits (after some week it was all gone). At the roof in the boat´s bamboo alcove it was hanging salted and smoked meat, onions, dried fish and net with Egyptian fish rum. The crew wanted to find out if they could store food in pots and baskets, if you could manage without canned and deep frozen food, and that was no problem. It sounds crazy of me to make this list of the food but I am fascinated that they could actually eat that without getting food poisoned, because it was hot, but the nights were cold though, (and it is great with lists…)

The climate threat reveals itself by black concrete lumps in the sea, that the crew discover. Heyerdahl wonder if we still live with medieval conceptions about the sea as eternal, like a place where you can tip chemically waste and black oil. 

Ra did not fulfil its mission, the crew had to desert the boat, and in less than a year later resume the trip with Ra II, when they sailed from Morocco, along the coast of Africa, rounded the Canary Islands over the Atlantic Ocean and to the Caribbean Sea.

Heyerdahl is also a quite good author, he writes in a captivating way, for example phrases like ”uncanny breaking waves,” and ”the lantern danced round as an unruly moon.”

Bokrecensioner/reviews Från/from Norge/Norway

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: