Agatha Christie

Agatha Christie Tredje flickan  (1966)

En detektivförfattare jag ofta återvänder till då och då är Christie (1890-1976). Alltid en underhållande författare, ibland blir det både obehagligt och spöklikt, men alltid en helgjuten dialog, hon skär som en spjutspets in i överklassens värld och deras sätt att konversera. 

Tredje flickan syftar på tre flickor som hyr en lägenhet i London 1966. Den första flickan är den som hyreskontraktet står på, den andra flickan är en god vän till den första, och den tredje flickan kanske de annonserar efter i någon tidning. 

Den tredje flickan besöker Poirot, talar om att hon kanske har begått ett mord, och försvinner sedan spårlöst. Författaren Ariadne Oliver, en god vän till Poirot, engagerar sig i den försvunna flickan och intrigen är igång. 

Jag tycker att Christie har skrivit en mellan-bok, på något vis känns det som om det här är en av de sista böckerna med Poirot, den publicerades 1966, och Christie levde mellan 1890-1976. Men det är en ny tid på 60-talet, swinging London, konstnärsvärlden, popmusik och Poirot tycker att mycket har förändrats i samhället… Det bästa är att både miss Marple och Poirot är odödliga tack vare böckerna och de förträffliga tv-serierna som gjorts, jag gillar Julia McKenzie som spelar miss Marple och David Suchet är den absolut bästa skådespelaren som porträtterar Poirot.  

(In English)

Agatha Christie Third Girl  (1966)

A detective author I often return to now and then is Christie (1890-1976). Always an entertaining author, sometimes it becomes both unpleasant and ghostlike, but always all-encompassing dialogue, she cuts like a spear head into the world of the upper class and their way of conversing.

Third girl alludes to three girls that rent a flat in London in 1966. The first girl is the one who has her name on the tenancy agreement, the other girl is a good friend of the first one, and the third girl is someone they might advertise for in a newspaper. 

The third girl visits Poirot and tells that she has probably committed a murder, and then she disappears without a trace. The author Ariadne Oliver, a good friend of Poirot, becomes absorbed in the missing girl, and the plot starts. 

I think that Christie has written an ”in between-book,” in some way this feels like one of the last books with Poirot, it was published in 1966, and Christie lived from 1890-1976. But the sixties is a new era, swinging London, the art world, pop music, and Poirot finds that a lot has changed in society… The best thing is that both miss Marple and Poirot are immortal thanks to the books and the splendid TV series that are made, I like Julia McKenzie who plays miss Marple and David Suchet is absolutely the best actor to play Poirot.

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: