Clarice Lispector – 2

Clarice Lispector  Hemlig lycka  (2008)

En samling bestående av tjugofem noveller skrivna av Lispector (f 1920-1977) och de skiljer sig från varandra. De handlar bland annat om vänskap, livet med barn, kärleken till böcker, relationen elev-lärare, ovanliga husdjur… Det till synes vardagliga är ibland rakt på sak berättat, men ofta vrider och vänder hon på det, så det på något vis hamnar i en annan dimension. Till exempel det unga paret i novellen ”Budskapet” De har någonting gemensamt, men att det förändras till något helt annat. Det är ingen dialog utan det inre skeendet som skildras, och på ett psykologiskt sätt. Eller den surrealistiska och inträngande ”Ägget och hönan”:

”På morgonen, på bordet i köket, ser jag ägget. Jag betraktar ägget med en enda blick. Genast inser jag att man inte kan stå och se ett ägg. Att se ett ägg stannar inte kvar i nuet: knappt hinner jag se ägget förrän det förvandlas till att ha sett ett ägg i tretusen år. – I själva det ögonblick som man ser ägget blir det ett minne av ett ägg.”

Eller de postmodernistiska novellerna där själva tankeprocessen före skrivandet blir en historia i sig själv, som om Lispectors anteckningar också är med på ett hörn. Hon är ofta filosofisk utan att vara tungläst, och lyckas till och med vara rolig ibland. Den här författaren har inga svagheter, hon är gudabenådad. Tankeväckande och underbart på samma gång. I samma klass som nobelprisvinnare…

”Jag insåg inte att det är genom att lägga ihop oförståelsen som man verkligen älskar.”

”Skatten som gömmer sig där man minst anar det. Som bara är att upptäcka.” 

”Sådan var Eremita. Som ifall hon steg upp till ytan med allt hon hade hittat i skogen skulle bli bränd på bål. Men vad hon hade sett – i vilka rötter hon hade bitit, på vilka taggar hon hade börjat blöda, i vilka vatten hon hade badat fötterna, vilket gyllene mörker som var det ljus som svept in henne – inget av allt det berättade hon eftersom hon inte visste om det: hon hade uppfattat det med en enda blick, alltför hastig för att vara något annat än ett mysterium.”

(In English)

Clarice Lispector  Secret Happiness  (2008)

A collection of twenty five short stories written by Lispector (1920-1977) and they differ from each other.They deal with subjects, among others, about friendship, life with children, the love for books, the relation between pupil-teacher, unusual pets… That for no apparent ordinary is sometimes told straight to the point, but often she twists and turns it, so it somehow ends up in another dimension. For example the young couple in the short story ”The message.” They have something in common, but it changes to the opposite. There is no dialogue but the inner course of events that is portrayed, and in a psychological way. Or the surrealistic and penetrative ”The egg and the hen:” 

”In the morning, on the table in the kitchen, I see the egg. I look at the egg in a single gl ance. Immediately I realise that you can not stand and watch an egg. To watch an egg does not remain in the present: hardly I get to see the egg before it transforms to have seen an egg in three thousand years. – In that very moment one sees the egg it becomes a memory of an egg.”

Or the postmodern short stories where the thinking process before writing anything down becomes a short story in itself. As if Lispector´s own notes are also joining in. She is often philosophical without being stodgy, and she even succeeds to be funny sometimes. This author has no weaknesses, she is supremely gifted. Thought-provoking and wonderful at the same time. In the same class as Nobel Prize winners.

”I did not realise that it is through putting the lack of understandings together that is when you really love.” 

”The treasure that hides where one least expect it. That is just to discover.” 

”Eremita was like that. That if she rose up to the surface with everything she had found in the forest she would be burnt at the stake. But what she had seen – in what roots she had been biting, on which torns she had started to bleed, in what waters she had bathe her feet, what golden dark which was the light that had swept her in – nothing of that she told us because she did not know: she had perceived it in one look, too hasty to be something else than a mystery.”

Bokrecensioner/reviews Från/from Ukraina/Ukraine

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: