Kristina Sandberg – 1

Kristina Sandberg  Att föda ett barn (2010)

År 1938. Kvinnors sociala handlingsmönster är instoppat i en trång klänning, och den är svår att ta av sig. Och inte minst för Maj, född 1918 från Östersund, uppvuxen i en arbetarfamilj med föräldrar, en syster och tre bröder.

Det här är första delen i en trilogi om Maj, och de andra delarna är Sörja för de sina och Liv till varje pris. Det är en kulturgärning som Sandberg (f 1971) ägnar sig åt, att teckna ett liv som är alldeles för lite utforskat i litteraturen, hemmafrun i det växande folkhemmet. Och på vilket sätt hon gör det! Språket beskriver det vardagliga, gestaltningen är glimrande och de kursiva meningarna boken igenom är det underliggande, vad som egentligen sägs, inte det där flåshurtiga, alltid med mungiporna uppåt… 

Maj försöker vara den perfekta flickan och tonåringen, alltid tänka på att passa in och göra som alla gör. Hon har en pojkvän med det verkar mest bara ställa till bekymmer, han är inte den ömsinta mannen som hon vill ha, dessutom har han kvinnotycke. När Maj träffar en lite äldre man som hon oplanerat blir gravid med, leder det till bröllop, och då upptäcker hon att de egentligen inte känner varandra…

Man tänker på Kerstin Thorvalls trilogi Berättelsen om Signe (alla tre recenserade i bloggen). Dessutom är det ur ett intertextuellt perspektiv intressant att läsa då vissa aspekter av Majs liv liknar Signes, men bara ytterst lite, Sandberg har skapat en helt egen trilogi, tro inget annat. En Thorvall-liknande kvinna figurerar också, men bara som en person som sveper förbi lite i förbifarten.

Romanen har en stark närvarokänsla, och långa meningar med bara kommatecken skapar också ett ständigt pågående ”nu.” Det uppstår en spänning i texten med all matlagning, städning, bakning och allehanda middagar. Men också det såriga i tillvaron, främlingskap i äktenskapet och alkoholism. Intimiteten i att få gå så djupt i en människas psyke, handlingar, liv. En litterär uppgradering av det vardagliga livet, kvinnan, som bar upp sin familj men knappt skulle synas själv. 

(In English)

Kristina Sandberg  To have a Child  (2010) 

The year 1938. Women´s social pattern of behaviour is pressed into a tight-fitting dress, and it is difficult to take it off. And not least for Maj, born in 1918 in Östersund, brought up in a working class family with her parents, a sister and three brothers. 

This is the first part in a trilogy about Maj, and the other parts are See to your own and Life to every prize.It is a cultural achievement that Sandberg (b 1971) is devoting herself to, to portray a life that is way too little explored in literature, the housewife in the growing Swedish Welfare State. And in what way she is doing it! The language is describing the ordinary life, the shaping is glimmering and the italicised sentences the novel through is the underlying message, what is really told…  

Maj is trying to be the perfect girl, and the teenager, always thinking about to fit in and do like everyone else does. She has a boyfriend but it seems to be mostly trouble, he is not the tender man she wants, besides he is a kind of a womaniser.When Maj meets an older man she accidentally finds herself pregnant with, it leads to a wedding, and then she discovers that they do not really know each other…

One comes to think about Kerstin Thorvall´s trilogy The Story about Signe (all three books reviewed in this blog). Besides it is intertextually interesting to read because there are certain aspects in Maj´s life that resembles Signes, but very little, Sandberg has created her own trilogy, do not believe anything else. A Thorwall look alike woman appears too, but only as a character that sweeps by, like that a little incidentally.

The novel has a strong feeling of presence, and sentences with only commas also create a constantly continuous ”now.” It arises an excitement in the text with all the cooking, cleaning, baking and dinner parties. But also the wounded in the existence, alienation in their marriage and alcoholism. The intimacy to go so deep into a person´s psyche, actions, life. A literary upgrade of the everyday life, The woman who carried her family, but could barely be seen herself.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: