Mark Haddon

Mark Haddon  Den besynnerliga händelsen med hunden om natten  (2003) 

Christopher Boone är 15 år gammal och har asperger syndrom. Texten avspeglar huvudpersonens tankar och sätt att uttrycka sig, och det gör romanen till en helt enastående bra läsning. Det är många olikheter som ryms inom detta syndrom, då det finns flera grader av autism, Det är ofta viktigt med rutiner, man tycker om mönster och sanning, kan ha svårt med förändringar, har oftast ett specialintresse, har i varierande grad svårigheter med det sociala samspelet, och det är oftast stora skillnader mellan flickor och pojkars sätt att uttrycka asperger. Att försöka passa in i den sociala sfären av idag är inte en enkel sak när man har ett syndrom…

Christopher bor i Swindon, England, tillsammans med sin pappa, hans mamma är död sedan två år. Han hittar grannfruns hund död med en kratta nedstucken i magen, och bestämmer sig för att lösa mysteriet varför hunden dog. Han ska skriva en bok om brottet, och då öppnar sig världen då familjehemligheter och äventyr går hand i hand. Christopher som inte ens har gått själv i sin egen stad… 

Det blir många krockar, han tycker inte om kroppskontakt, och när någon försöker ta i honom kan han bli arg, blir händelser för omstörtande jämrar han sig ljudligt, i kapprum vill han helst gömma sig bakom kläderna… Det är en ögonöppnare mot en annan inre värld. Haddon (f 1962) fick Whitbread priset för årets bok 2003, en värdig vinnare då vissa sekvenser av romanen ännu finns hos mig. Psykologiskt välskriven. 

(In English)

Mark Haddon  The Curious incident of the Dog in the Night-time  (2003)

Christopher Boone is fifteen years old and has Aspergers´ syndrom. The text mirrors the main character´s thoughts and way of expressing himself, and that makes this novel an astonishing good read. But there are many differences within this syndrome, when there are several degrees of autism, but often it is important with routines, you like patterns and the truth, you may have difficulties with changes, often have a special interest, have often varying degrees of difficulties with social understanding among other people, and there are often big differences between girls and boys ways of expressing asperger.Try to fit in the social sphere of today is not an easy thing to do when you have a syndrome…

Christopher lives in Swindon, England, together with his father, his mother died two years ago. He finds the neighbour´s dog dead with a fork right through his stomach, and he decides to solve the mystery how the dog died. He is going to write a book about the crime, and then the world opens up for him when family secrets and adventure go hand in hand. Christopher who have not even walked in his own town by himself…

There are many clashes, he does not like body contact, and when somebody tries to grab him he can become angry, if certain events become too subversive he moans loudly, in the cloakroom he prefers to hide behind the clothes… It is an eye opener to another inner world. Haddon (b 1962) received the Whitbread Prize for the best book of the year in 2003 for this book, a worthy winner as some sequences of the novel are still with me. Psychologically well written.

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: