Will Schwalbe

Will Schwalbe  Bokklubben vid Livets Slut  (2013)

”Vi är alla medlemmar i bokklubben vid livets slut, vare sig vi vill eller inte; varenda bok vi läser kan vara den sista, varje samtal vi för kan innehålla våra sista ord.”

Det enas journalisten Will Schwalbe (f 1962) och hans mamma om, vid ett av deras samtal om böcker och livet. 

När författarens mor Mary Ann vid 73 års ålder 2007 drabbas av cancer i bukspottkörteln börjar hon och Will läsa samma böcker och prata om dem. Oftast har de sina samtal på sjukhuset i väntan på cellgiftsbehandlingar. Det är inte bara själva sjukdomen som är tärande, utan alla behandlingar med biverkningarna, tester, doktorssamtal och försöksmediciner. Men Mary Ann är en förtröstansfull människa som först och främst tänker på sina medmänniskor. Bland annat har hon arbetat som roll-besättare inom teatern, varit chef för antagningsenheten vid Harvard, rektor för en skola, och jobbat med flyktingfrågor för en stor organisation. Jag blir imponerad av att läsa om hur hon och kolleger flög till flyktingområden och bodde i flyktinglägren, både för att hjälpa och för att förstå under vilka omständigheter de levde i. Varje gång hon kom hem hade hon ”reseminnen”, hosta, magsjuka, eller hudutslag.

Mary Ann är en altruistisk människa, bryr sig om andra, till exempel betalar hon en okänd kvinnas medicin på apoteket. Familjen är privilegierad, hennes egen behandling kostar tusentals dollar som hon har råd med. Det finns många i USA som får sälja sina hus om de ska ha råd med medicin eller sjukhusvistelser. Hon klagar inte över sitt tillstånd, övertygad som hon är över att det finns miljoner människor världen över som lever i krig, fattigdom och övergrepp.

Den här boken är full av framtidshopp. Mary Ann och Will läser författare från hela världen, om svåra livsöden, klassiker, nya böcker i en salig blandning och det är härligt att läsa om folk som läser böcker hela tiden! De inflikar sina egna liv i böckernas värld och filosoferar vidare, precis som om det löper en tråd igenom allt de läser. De kommer också närmare varandra, eftersom texterna leder till eftertanke på ett eller annat sätt. Ordets makt…

(In English)

Will Schwalbe  The End of Your Life Book Club  (2013)

”We are all members in the book club at the end of our life, whether we want or not; every book we read may be our last, every conversation we´re having may contain our last words.

That is something that the journalist Will Schwalbe (b 1962) and his mother Mary Ann agree about, on one of their conversations about books and life. 

When the author´s mother Mary Ann at the age of 73 in 2007, is stricken with pancreas cancer she and Will start to read the same books and to talk about them. Often they have their conversations at the hospital waiting for the chemotherapy treatments. It is not just the disease itself that is worn out, it is all the treatments with the side-effects, the tests, doctor conversations and to test new medications. But Mary Ann is a hopeful person who first of all thinks about her fellow beings. Among others she has worked as a casting agent at a theatre, as a head of the admissions unit at Harvard university, and worked for a refugee organisation. I get impressed to read about when she and her colleagues flew to refugee areas and lived in the camps, both to help them and to understand what circumstances these people lived under. When she came home from these trips she had ”souvenirs”, cough, stomach disease or rash.

Mary Ann is an altruistic person, she cares about others, for example she pays an unknown woman´s medication at the pharmacy. The family is privileged, her own cancer treatment costs thousands of dollars which she can afford. There are many in the USA that have to sell their houses to afford to buy medication or pay for staying at the hospital. She does not complain about her condition, convinced that she is that there are millions of people the world around who experience war, poverty and different acts of cruelty.

This book is full of hope for the future. Mary Ann and her son read books from the whole world, about hard life stories, classics, new books in a mix, and it is lovely to read about people that read books all the time! They put their own lives in the world of the books and they philosophise on and on, because the texts lead to reflections in one way or another. The power of the word…

Bokrecensioner/reviews Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: