Bodil Malmsten

Bodil Malmsten  Samlade dikter  (1993)

Jag skulle ha läst Malmstens Samlade dikter för länge sedan men alla intressanta författare står och knackar på min dörr, och när jag gläntar på den smiter några in. Då tar jag en bok av den närmaste och andra författare står och ber mej att få bli lästa… Ofta blir jag nöjd, och gör ingen skillnad mellan nyutgivna och äldre böcker. Men nu tröttnade Bodil och trängde sig in, och det gjorde hon rätt i! 

Malmsten (1944-2015) har skrivit poesi, romaner och en blogg när hon bodde i Finistere i Frankrike. Romanen När kastanjerna slår ut är jag långt härifrån tyckte jag mycket om, där hennes porträtt av mannen i romanen var så outsägligt bra beskrivet. Den här diktsamlingen innehåller: ”Ett bloss för moster Lillie” (ur B-ställningar från 1987), Dvärgen Gustaf (1987, reviderad), DAMEN det BRINNER (1984), Paddan och branden (1987), dikten ”Vaggvisa fjortonde december 1987” (skriven för MånPocket-upplagan 1988), Nåd & Onåd, idioternas bok (1989), Nefertiti i Berlin (1990), Landet utan lov (1991), inte med den eld jag har nu (1993).

Dikterna är ofta vardagliga betraktelser om olyckliga kvinnor, skilsmässor, mor/dotter-relation (Nefertiti i Berlin), män som sviker, godtrogna kvinnor, och flera av dem är skrivna på ett absurt sätt. Samtidsmarkörer som köpcentrum, tv-serier, musikartister används flitigt och minskar avståndet från poeten till läsaren. Det viktiga är livet självt som vibrerar igenom alla dikter, både stort och smått. Det är på liv och död, men det komiska bryter ofta igenom, till exempel:

”Ser du stjärnan i det blå… Har alla sett den? Spräng den!”

Boken är som ett språkcollage över vår tid, men har även mytiska undertexter (Nefertiti i Berlin). Det finns en komisk ådra i det triviala, till och med i det sjaskiga. Att ibland förmår vi inte anstränga oss mer, vi stannar upp och ställer oss på tå för att sträcka oss till himlen. Då kanske vi trillar omkull men vi får hålla oss gående på jorden. Det är orden som kan befria oss, eller åtminstone hålla oss sysselsatta med att läsa dem…

(In English)

Bodil Malmsten  Collected Poems  (1993)

I should have read Malmsten´s Collected Poems a long time ago but all the interesting authors are knocking at my door, and when I open the door slightly some of them gets in. Then I grab a book of the nearest one, and other authors are begging me to be read… Often I get satisfied, and I make no difference between recent books or older books. But now Bodil tired and pressed herself in, and she did the right thing!

Malmsten (1944-2015), has written poetry, novels and a blog when she lived in Finistere in France. The novel When the chestnuts bloom I am far away from here I liked very much, when her portrayal of the man in the novel was so unspeakable good described. This collection of poems contains: ”A puff for aunt Lillie” (from B-positions, 1987), Gustaf the Dwarf  (1987, revised), LADY it is ON FIRE (1984), The Toad and the Fire (1987), The poem ”Lullaby fourteenth of December 1987” (written for MoonPocket edition 1988), Grace and Disgrace, the fools book (1989), Nefertiti in Berlin (1990), The Land without permission (1991), Not with the Fire I have now (1993). 

The poems are often ordinary reflections about unhappy women, divorces, mother/daughter relationship (Nefertiti in Berlin), men who deceives, and gullible women, and many of the poems are written in an absurd way. Contemporary markers like shopping centre, tv-series, musical artists are used diligently and reduces the distance between the writer and the reader. The important is the life itself that vibrates through all the poems, both great and small. It is about life and death, but the comic often breaks through, for example:

”When you wish upon a star… Have everybody seen it? Blow it up!”

The book is like a language collage. There is a comic vein in the commonplace, even in the shabby. Sometimes we are not able to strain ourselves anymore, we stay still and stand on our toes to reach for the sky. Then maybe we will fall over but we will have to keep walking on earth. It is the words that can liberate us, or at least keep us occupied by reading them… 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: