Susan Hill

Susan Hill  Kvinnan i Svart  (1983)

Författaren Hill (f 1942) bor i Norfolk, England och litteraturpriserna som hon har fått är många: Somerset Maugham Award, Whitbread Novel Award, John Llewellyn Rhys Prize. Kvinnan i svart har spelats i Londons West End i 25 år! Även en film baserad på boken har gjorts. 

Allt börjar en julaftonskväll, då advokaten Arthur Kipps familj berättar spökhistorier för varandra, och de vill också att han ska bidra med en berättelse. Romanen fortsätter med att hans förflutna spelas upp för läsaren. Kipps får i tjugoårsåldern ett juridiskt uppdrag, i en mindre stad på landsbygden. Han ska närvara vid en viss mrs Drablows begravning och ta hand om allt pappersarbete som rör dödsboet. Väl där upptäcker han att ortsborna beter sig på ett underligt sätt när han uppger sitt uppdrag, och att den lilla staden liksom sluter sig inför omvärldens blickar. Och än mer väderbitet och skrämmande blir det när han beger sig iväg till huset där Drablow tillbringade sitt liv, Eel Marsh House. Kipps tjusas av det vackra landskapet, men det är blandat med en viss oro…

Det här är en starkt atmosfärisk bok. Doften av hav, sankmark och salt-blekt gräs kommer emot dig, och sedan är steget inte långt till att befinna sig i den viktorianska tiden (1830-1900). Språket är oerhört sirligt och tidstroget. Men det är ren skräck man känner i vissa delar av boken. Man vet att något ska hända, ändå blir man hisnande rädd. Jag älskar gotiska spökhistorier…

(In English)

Susan Hill  The Woman in Black  (1983)

The writer Hill (b 1942) lives in Norfolk, England and the literary awards she has received through the years are many: Somerset Maugham Award, Whitbread Novel Award, John Llewelyn Rhys Prize. The Woman in Black has been performed in plays in London´s West End for 25 years! Even a movie based on the book has been made.

Everything begins with a Christmas evening when the lawyer Arthur Kipps family are telling each other ghost stories, and they want him to contribute with a story.The novel continues with his past played to the reader. Kipps gets a juridical task in his twenties, in a smaller town in the countryside. He will attend a certain mrs Drablow´s funeral and take care of all the paperwork regarding the estate of the deceased. When he has arrived he notices that the locals are acting in a strange way whenever he mentions his mission, and that the little town sort of closes itself from the glances of the world around it. And even more weather-bitten and scary it becomes when he depart for the house where Drablow spent her life, Eel Marsh House. Kipps is enchanted by the beautiful landscape, but it is mixed with some concern… 

This is a strongly atmospheric novel. The scent of sea, marsh, and salt pale grass comes to you, and then the step is not far to find yourself in the Victorian time (1830-1900). The language is enormously graceful and a faithful picture of the period. But it is pure horror you feel in certain parts of the novel. You know that something is going to happen, yet you become dizzily scared. I love Gothic ghost stories…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: