Per-Olov Enqvist

Per-Olov Enqvist  Nedstörtad ängel  (1985)

Det här är en kort, intensiv och originell roman, om kärlek och vad är en människa egentligen? Absolut bland det bästa som Enquist (1934-2020) någonsin skrivit, och det finns också frön från hans tidigare böcker här. 

Det finns en dagboksskrivare i romanen, och det är genom detta jag som de andra berättelserna bryter fram, vännen K och hans fru, Bertolt Brechts sinnessjuka fru Ruth Berlau, och den tvåhövdade mannen Pasqual Pinon, som bär sin fru Marias huvud på sin panna. K och hans frus enda barn mördas, Berlau lever bara genom Brecht och bär en ask med Brechts gipshuvud fram till sin död, Pinon med kvinnohuvudet upptäcktes i en grotta och visades upp på cirkus. Över alla dessa osannolika människoliv svävar egendomligt religiös  atmosfär, och dagboksskrivarens beskriver händelsernas gång både på ett mystiskt och lågmält humoristiskt sätt. Romanen är en surrealistisk väv som slingrar sig kring dig när du läser. 

När jag avslutade boken ville jag läsa den igen, en hunger efter att möta dessa karaktärer en andra gång. Att läsa den här är att bli förbryllad, och inse hur svår och komplicerad kärlek kan vara: K och hans fru som bara kan mötas i samlaget efter barnets bortgång, Ruths dyrkan av Brecht, Pinons otrohet och ovanliga kärlek till frun, men  även dagboksskrivaren egen berättelse om sin pappa, hågkomster från sitt eget liv… Livet som ett mysterium. 

(In English)

Per-Olov Enquist  A Fallen Angel  (1985)

This is a short, intense and eccentric novel, about love and what is a human being really? Absolutely among the best books that Enquist (1934-2020) has ever written, and there are some seeds from his earlier books here as well. 

There is a diary writer in the novel, and it is through this self that the other stories break through, the friend K and his wife, Bertolt Brecht´s mentally deranged wife Ruth Berlau, and the two-headed man Pasqual Pinon that carries his wife´s head on his forehead. K and his wife´s only child is killed, Berlau only lives through Brecht and carries a box with a plaster head of Brecht til the day she died, Pinon with the woman´s head was discovered in a cave and shown up at the circus. Over all these improbable human lives hover a strange religious atmosphere, and the diary writer describes the events both in a mysterious and in a low-key humorous way. The novel is a surreal web that twines around you when you read. 

When I had finished the book I wanted to read it again straight away, a hunger after meeting these characters a second time. To read this novel is to be puzzled, and to realise how difficult and complicated love can be: K and his wife that can only meet when having sex after their child’s death, Ruth´s worshipping of Brecht, Pinon´s infidelity and unusual love to his wife, but also the diary writer´s own story about his father, remembrance from his own life… Life as a mystery.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: