Jhumpa Lahiri

Jhumpa Lahiri  The Lowlands  (2013)

Lahiri (f 1967) är en indisk-amerikansk författare, född i London och uppvuxen sedan två års ålder i Rhode Island, USA. Hon är välutbildad, i engelska, kreativt skrivande och renässansstudier vid universitetet i Boston. Dessutom har hon fått flera priser för sina böcker. 

Romanen sträcker sig från femtiotalet till nutiden när vi får följa de två indiska bröderna Subhash och Udayan som är födda på fyrtiotalet. De är oskiljaktiga ända tills de kommer in i tjugoårsåldern, då den äldre brodern Subhash bestämmer sig för att studera oceanografi i USA. Udayan är engagerad i den växande kommuniströrelsen i Indien, Naxalbari, som uppstod på femtio- och sextiotalet. Gauri är flickvän till Udayan, men både hon och Subhashs liv flätas samman under decennierna som kommer. Subhash upplevelse av USA präglas av en önskan att passa in i den amerikanska kulturen, och Udayan vill att Indien ska förändras från grunden, men till vilket pris?

Språket är till synes enkelt, effektivt, och omsorgsfullt välskrivet. Karaktärernas känslor är starka och stormande, men de göms under ytan. Lahiri beskriver svåra livsval, val som är omöjliga att göra, går de att rättfärdiga, för sig själv eller andra? Är det möjligt att i revolutionens namn göra onda dåd för att något bestående gott kan växa ur det? Lahiri dömer inte sina karaktärer, istället låter hon dem gå sina egna vägar. 

(In English)

Jhumpa Lahiri  The Lowlands  (2013)

Lahiri is an Indian-American writer, born in London, grown up since two years of age in Rhode Island, USA. She is well educated, in English, creative writing and renaissance studies at Boston university. Besides she has received several prices for her books.

The novel deals with the fifties and to present times when we get to follow the two Indian brothers Subhash and Udayan who are born in the forties. They are inseparable till the day they are in their twenties, when the older brother Subhash decides to study oceanography in the USA. Udayan is engaged in the growing communist movement in India, Naxalbari, which arised in the fifties and sixties. Gauri is Udayan´s girlfriend, but both her and Subhash´s lives are tied together during the decades to come. Subhash´s experience of USA imprints of a wish to fit in the American culture, and Udayan would likt to see India transformed from the basis, but at what price?

The language is apparently simple, effective, and precisely well written. The characters´ feelings are strong and stormy but they are hidden under the surface. Lahiri describes difficult choices in life, choices that are almost impossible to make, can they be justified, for yourself or for others? Is it possible in the name of revolution to do evil deeds so that something lasting might come out of it? Lahiri do not judge her characters, instead she lets them go their own ways. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Indien/India Från/from USA

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: