Josefine Klougart

Josefine Klougart  Om Mörker  (2015)

Att stanna upp och se tillvarons små detaljer, en sorts långsam minnenas mindfulness. Så känns det att läsa den här boken. Som att sjunka ned i en skön soffa och omslutas av textens innersta väsen. Det är som små minihistorier, en form av prosalyrik som har jämförts med Virginia Woolf, men det finns bara en Woolf… Jag blir förundrad av Klougarts (f 1985) förmåga att kunna binda samman så många olika poetiska textsjok. Det är originellt och skimrande, och framförallt lyckas författaren hålla intresset uppe hela boken igenom, utan en kronologisk ordning och en tydlig story. 

Romanen speglar döden i olika former, ett dåligt förhållande mellan två parter, men mycket om bilder där ögon, sol, kroppar och olika former av ljus bildar scenarion. Åldrande och sjukdom, tiden… Och mörkret kan både finnas omkring oss, i väderförhållanden, men oftast inom oss själva. Det är som om författaren lyckas famna allt det väsentliga och gör det med en ovanligt hög briljans. Stilla och omvälvande njutning. 

(In English)

Josefine Klougart  About darkness  (2015)

To stop and see the small details of life, a sort of slow mindfulness of memories. That is how it feels to read this book. Like sinking into a comfortable sofa and be surrounded by the inner most essence of the text. It is like small mini stories, a sort of prose lyric that has been compared to Virginia Woolf, but there is just one Woolf… I wonder of Klougart´s (b 1985) ability to put together so many different poetical layers of text. It is original and shimmering, and beyond all how the author succeeds to keep the interest through the whole novel, without a chronological order and a clear story. 

The novel reflects death in different forms, a bad relationship between two people, but a lot about pictures where eyes, sun, bodies and different forms of light transforms into scenarios. Aging and diseases, time… And the darkness may both be around us, in weather conditions, but often within ourselves. It is like the author succeeds to embrace everything essential, and she does it with an unusual high brilliance. Quiet and overwhelming pleasure. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Danmark/Denmark

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: