Sheridan Le Fanu

Sheridan Le Fanu  Carmilla  (1872)

1872 gav den irländske författaren Le Fanu (1814-1873) ut In a Glass Darkly där den här långnovellen även ingick. Denna vampyrhistoria innehåller ingredienser som jag gillar: det utsmyckade språket, undersköna naturbeskrivningar, passion mellan två individer, rädslan för det okända, gotiska kännetecken, i det här fallet igenvuxna gravstenar, slott, täta skogar…

Laura, en ung kvinna, bor med sin far i en herrgårdsliknande byggnad som ligger avsides i skogen i Österrike. En kvinna, Bertha Reinfeldt, som skulle bli deras gäst har mystiskt dött, och en hästvagn kraschar nära deras stora hus. En ung kvinna som heter Carmilla är skadad, och hennes mamma lämnar henne i deras vård för att tillfriskna… Ett underligt förhållande utvecklas mellan Laura och Carmilla, de är känslomässigt dragna till varandra, Laura är både fascinerad och skrämd av Carmilla…

Som ni förstår är det här en liten pärla och på många sätt, anser översättaren Charlotte Hjukström som översatt boken till svenska och som även skriver efterordet. Hjukström hänvisar där till Elizabeth Signorotti, professor i engelska vid Binghamton University i USA, som anser att Dracula är Bram Stokers svar på den kvinnliga självständigheten som porträtteras i Carmilla. I romanen Dracula låter Stoker greven regera i sitt eget vampyrrike. I en artikel från 1996 jämför Signorotti de båda berättelserna, där Laura och Carmillas relation står i fokus och i kontrast till den patriarkala samhällsordningen där Carmilla inte erkänner en manlig överhöghet. Jag ska inte avslöja så mycket, men det är alltid uppfriskande att läsa en viktoriansk berättelse, speciellt från England, Skottland och Irland…

(In English)

Sheridan Le Fanu  Carmilla  (1872)

In 1872 the Irish author Le Fanu (1814-1873) published the short story collection In a Glass Darkly that this story was a part of. This vampire story contains ingredients which I like: the ornate language, the beautiful descriptions of nature, passion between two individuals, a fear for the unknown, gothic signs, in this case overgrown tomb stones, castles, dense forests…

Laura, a young woman, lives with her father in a mansion-like secluded house in the forests of Austria. A woman, Bertha Reinfeldt, who would be their guest has mysteriously died, and a carriage crashes nearby their big house. A young woman named Carmilla is wounded, and her mother is leaving the girl in their care to recover … A strange relationship is developing between Laura and Carmilla, they are emotionally drawn together, Laura is both fascinated and scared of Carmilla…  

As you understand this is a little pearl, and in many ways, says the translator Charlotte Hjukström who has translated the short story into Swedish and who also writes the afterword. Hjukström refers to Elizabeth Signorotti, professor of English at Binghamton University in USA, who considers that Dracula (1897) is Bram Stoker´s answer on the female independency which is portrayed in Carmilla. In the novel Dracula, Stoker lets the count rule in his own kingdom of vampires. In an article written in 1996 Signorotti compares both the stories, where Laura and Carmilla’s relationship is in focus and as a contrast to the patriarchal order in society, where Carmilla does not acknowledge a male superiority. I will not reveal so much about this book, but it is always a delight to read a Victorian tale, especially from England, Scotland or Ireland…

Bokrecensioner/reviews Från/from Irland/Ireland

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: