Inger Alfvén

Inger Alfvén  Ur kackerlackors levnad  (1984)

Henrik och Eva bor på en båt i Västindien tillsammans med sina tre söner. Henriks vän, läkaren Torsten och zoologen Marianne är bjudna dit, och vi får ta del av de fyra huvudpersoners egna versioner av händelserna som sker där. Alfvén (f 1940) har en extremt god inlevelseförmåga, alla karaktärer kommer till liv, vi lär känna dem på ett djupare plan. Henrik är en gammeldags auktoritär man maskerad till en ”free spirit” som flytt Sverige och styr frun Eva, de tre pojkarna, hundarna, hela tillvaron. En skämtande man som ska bygga om båten till vandrarhem, något som aldrig blir av, då det är skönare att ta en drink och förföra kvinnor istället för att jobba. 

Evas liv som framgångsrik dansare försvann i och med flytten till Guadeloupe, hon vantrivs på båten och är mager och desillusionerad. Hon avskärmar sig från deras vilda barn, som ej går i skolan utan springer omkring nakna och agerar utåt med bett och slag. Torsten är änkling sedan något år, nu har han träffat den yngre Marianne. Han fick dåligt självförtroende under uppväxten, var/är förälskad i Eva och är ambivalent till Henrik, som han anser vara en god vän men under vistelsen händer det något… I Mariannes föräldrahem finns det både psykisk sjukdom och alkohol, och hon dövar sig själv med opålitliga män, cigaretter, alkohol, mat… Hon är biolog, studerar kackerlackor och har ett ytligt förhållande med Torsten. 

Alla huvudpersonerna har ett förflutet som på olika sätt fortsätter att påverka deras nuvarande liv. Det är svårt att skaka av sig sin barndom, den finns alltid i bakgrunden, styr den nuvarande tillvaron eller dyker upp som minnen. Författarens sätt att blottlägga karaktärernas psykologiska mönster på ett mästerligt sätt, gör detta till outhärdlig läsning då hon lyckas gestalta det låga och onämnbara i människors väsen.

(In English)

Inger Alfvén  Out of the life of cockroaches  (1984)

Henrik and Eve live on a boat in the West Indies with their three sons. Henrik´s friend Torsten and the zoologist Marianne is invited to them, and we get to take part of the four main characters´ own versions of the events that take place there. Alfvén (b 1940) has an extremely good power of insight, every character comes to life, we get to know them on a deeper level. Henrik is an old-fashioned authoritarian man masked as a ”free spirit” who has fled Sweden and runs his wife Eve, the three boys, the dogs, the whole life. A joking man who will rebuild the boat to a youth hostel, which will never happen, because it is more nice to have a drink and seduce women than it is to work. 

Eve´s life as a successful dancer disappeared when she moved to Guadeloupe, she is uncomfortable on the boat, and she is skinny and disillusioned. She shuts herself off from their wild children, who do not attend school, without they run around nude and act out with bites and blows. Torsten became a widower some years ago, and now he has met the younger Marianne. He has got a bad self confidence due to his upbringing, he is/was in love with Eve and is ambivalent to Henrik, as he considered to be a good friend, but during the stay something happens… In Marianne´s parental home there are mental diseases and alcohol, and she deadens herself with unreliable men, cigarettes, alcohol, food… She is a biologist, studies cockroaches, and her relationship with Torsten is quite shallow. 

All the main characters have a past that continue to inflict their contemporary life. It is hard to shake off the childhood, it is always in the background, controls the current existence or emerges as memories. The author´s way pf exposing the characters´ psychological patterns in a masterful way, makes this an unbearable reading as she manages to portray the low and the unmentionable in the essence of human beings. 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: