Marie Cardinal

Marie Cardinal  Orden som befriar  (1975)

En fransk kvinna i trettioårsåldern, mitt i karriären, gift och tre barn, har oerhörda psykosomatiska besvär, bland annat rikliga blödningar och kraftig ångest. Hon får träffa en manlig psykolog som är en bra lyssnare och efter sju års analys känner hon sig redo att möta världen igen. 

Boken handlar om Cardinal (1929-2001) själv, uppvuxen i en överklassfamilj i Algeriet där hennes far och syster båda dog i tbc, till moderns förtvivlan. Författarens förhållande till sin mor är svårt och infekterat. Men när analysen fortskrider och åren går förstår Cardinal att både hon och hennes mor har ”saken”, författarens benämning på de psykiska besvär som finns inom henne: rädslan för sex, för fula ord, för hela livet självt. Barndomen rymmer både lyckliga stunder men också moderns auktoritära sätt gentemot henne, att de stunder som modern tog sig an henne var så få… Ingen ömhet, oftast många bestraffningar. Hela hennes släkt var högdragna till sitt sätt, både mot varandra och utomstående, och det påverkade henne mycket.

Språket är enkelt och flytande. Det innehåller många vackra naturbeskrivningar som förhöjer berättelsen. Boken är insiktsfull, hon blottar sina innersta tankar och drömmar, inte utan besvär, men till gagn för henne själv och läsarna. När jag läst boken är det som om en tunn hinna lyfts bort från min syn, en klarhet visar sig…

(In English)

Marie Cardinal  The Words that Liberates  (1975)

A French woman in her thirties, in the middle of her carriers, married with three children, has extraordinary psychosomatic problems, among others rich bleedings and heavy anxiety. She visits a male psychologist who is a good listener and after seven years of analysis she feels ready to meet the world again.

The novel is about Cardinal (1929-2001) herself, her upbringing in an upper class family in Algeria, where her father and sister died from tuberculosis, to her mother´s despair. The author´s relationship with her mother is difficult and infected. But when the analysis proceeds and the years pass by Cardinal understands that both she and her mother has ”the thing,” the author´s name for the psychological problems that exist within her: the fear of sex, the fear of four-letter words, the fear of the whole life itself. The childhood contains happy moments but also her mother´s authoritarian way against her, that the moments her mother attended to her were so few… No tenderness, often many punishments, The whole family was arrogant in their way, both towards each other and people outside the family, and it affected her a lot. 

The language is simple and runs smoothly. It contains many beautiful nature descriptions that enlightens the story. The novel is discerning, she reveals her innermost thoughts and dreams, not without inconvenience, but to benefit for herself and the readers. When I have read the novel It is like a thin film has been lifted away from my eyesight, a clarity emerges…

Bokrecensioner/reviews Från/from Frankrike/France

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: