Lucy Dillon – 2

Lucy Dillon  Hundra omistliga ting  (2015)

Gina Bellamy, frilansande projektledare inom byggnadsvård, fyller snart 34 år, äktenskapet är på fallrepet, hon lever med en sjukdiagnos, och får till sin förvåning ett husdjur till låns… Hon bestämmer sig för att rensa ut saker från sitt liv, bara hundra saker får sparas. Och det intressanta är att rensar-ivern förs över till relationerna i hennes liv, att även vilja lösa upp de ouppklarade banden till människorna hon har/hade i sitt liv: att försöka förstå sin mor, relationen till ungdomsförälskelsen som är kantad av skuld, hennes förra detta man.

Det är en öm och levnads-klok bok Dillon (f 1974) har skrivit, men med många sorgliga undertoner. Den växlar mellan nutid och dåtid, och många välskrivna dialoger. Romanen är en feel good-book med eftertanke, då den problematiserar att kvinnor ofta känner skuld och skam över någonting i sina liv, och att det kan göra det svårt att leva i nuet.  

Omöjligheten i att kunna förändra det förflutna…

(In English)

Lucy Dillon  Hundred Pieces of Me  (2015)

Gina Bellamy, free-lancing project leader within building renovations, will soon turn 34 years old, her marriage is coming to an end, she lives with a disease diagnosis, and to her surprise she gets to borrow a pet… She decides to clear out things from her life, she can only keep a hundred things. And the interesting is that the clear out-eagerness is transferred to the relationships in her life, she wants to open up the unsolved ties to the people she has/had in her life: to try to understand her mother, the relationship to her sweetheart of her youth that is covered with guilt, her ex-husband, and to try to understand her mother.

It is  a tender and worldly wise novel Dillon (b 1974) has written, but with many tragical undertones. It varies between the presence and the past, and many well written dialogues. The novel is a feel good-book with reflection, because it problematises that women often feels guilt and shame of something in their lives, and that might makes it difficult to live in the present. The impossibility of being able to change the past…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: