Jeanette Winterson – 3

Jeanette Winterson  The Daylight Gate

Med lätt hand skriver Winterson (f 1959) om året 1612 och händelserna kring häxorna i Lancashire, där några kvinnor står anklagade för häxeri, däribland en förmögen kvinna, Alice Nutter. Magi är som en svag och på samma gång stark dimma i boken och skapar ett speciellt skimmer, gör att romanen blir en skådeplats, där till och med Shakespeare figurerar, som handledare på Hogton Hall. Winterson stöder sig på historiska dokument, där några finns i boken, men på sitt suveräna sätt har hon förstås både spekulerat och uppfunnit… 

Kvinnorna som anklagas är smutsiga, fattiga och laglösa, och männen som dömer har högre positioner i samhället och de utnyttjar sin fördel. Här finns en samhällsekonomisk skillnad likväl som genus, som Winterson poängterar, de fattiga ses som ohyra som ska rensas bort och då behandlar man kvinnor som häxor… 

Det förekommer våld, tortyr och incest men författaren skildrar inte detta i detalj, dröjer sig inte kvar i det obehagliga. Som läsare kommer man ihåg tidlös kärlek och lust, men också magin som flyter omkring i handlingen. Romanen är spännande, magisk, och doftrik när det osande 1600-talets London ska beskrivas. En svart, mörk roman men den eviga lyktan lyser…

(In English) 

Jeanette Winterson  The Daylight Gate

With a light touch Winterson (b 1959) writes about the year 1612 and the circumstances around the Lancashire witches, where a few women are accused of witchery, among others a wealthy woman, Alice Nutter. Magic is like a weak and at the same time a strong mist in the novel, and creates a certain shimmer, making the novel to a scene of action, where even Shakespeare appears, as a tutor from Hogton Hall. Winters bases her story on historical documents, where some of them are in the book, but in her excellent way she has of course both speculated and invented…

The women who are accused are dirty, poor and lawless, and the men who judge them have higher positions in society, they exploit their advantage. There is a socioeconomic difference here as well as in gender, that Winterson points out, the poor is seen as vermin that must be removed and then the women are treated like witches…

There is violence, torture and incest in the book but the author does not portray this in detail, does not linger in the unpleasant things. As a reader one remember timeless love and lust, but also the magic that floats around in the action. The novel is exciting, magic, and rich of scents when the odour-like seventeenth century London should be described. A black, dark novel but the eternal lantern is shining…

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: