Sigrid Combüchen – 1

Sigrid Combüchen  Den umbärliga  (2014)

Författaren (f 1942) tar sig an Ida Bäckmann (1867-1950) journalist, författare, en kvinna som dåtidens kulturelit kunde besparats då hon blev hånad av dem, bland annat för sin maskulina framtoning och den sjukliga fixeringen vid Fröding, som författaren anser vara de Clérambaults syndrom (att stalka någon). Bäckmann föddes i Åmål, tog studenten i slutet av 1880 och början av 1890-talet, arbetade som lärare och skolföreståndare, samt blev Sveriges första resereporter då hon dokumenterade sina resor i Holland, Ryssland, Afrika och Sydamerika. Hon skrev även böckerna om Rödpecka, en flickas uppväxt och liv, och Gustaf Fröding skildrad af Ida Bäckmann som orsakade skandal, sedd som en oanständig historia, samt flera andra böcker. Varje år delas ett litteraturpris ut i hennes namn.

Combüchen försvarar sin huvudperson, som besökte Fröding när han låg inne på mentalsjukhuset och bistod Selma Lagerlöf i olika spörsmål. Men både Lagerlöf och Fröding upplevde Bäckmann som en efterhängsen och tröttsam människa vilket kan utläsas av den brevkorrespondens som inbegrep de tre. 

Det bestående intrycket av denna kvinna är att hon är motsägelsefull, mellan 1899-1913 reser hon runt i världen, trotsar sjukdomar och rädslor. En stark kvinna som inte behöver förminska sig inför sådana som Lagerlöf och Fröding. Hon verkar vara före sin tid, en kvinna som är modig, energisk, en person som dåtiden inte alls förstod. Combüchen skriver både levande och humoristiskt, om än ambivalent, beträffande Bäckmann, då hennes personlighet tycktes något splittrad. 

(In English)

Sigrid Combüchen  The Dispensable  (2014)

The author (b 1942) deals with Ida Bäckman(1867-1950), journalist, author, a woman that the cultural elite of the past could have been spared when she was mocked by them, among other things for her masculine image and her unhealthy fixation on Fröding, that the author considers to be de Clérambault´s syndrome (to stalk somebody). Beckmann was born in Åmål, she took her A-levels (at the end of 1880s-beginning of 1890), she worked as a teacher and head mistress, became Sweden´s first traveling reporter when she documented her travels in Holland, Russia, Africa and South America. She also wrote the books about Rödpecka, a girl`s upbringing and life, and Gustaf Fröding portrayed by Ida Bäckmann which caused a scandal, seen as an indecent story, and several other books. Every year a literature prize is given away in her namn. 

Combüchen defends her protagonist, who visited Fröding when he was at the mental institution, and assisted Selma Lagerlöf with different problems. But both Fröding and Lagerlöf experienced Bäckmann as a persistent and tiresome person, which can be deduced from the letter correspondence that included the three.  

The remaining impression of this woman is that she is contradictory, between 1899-1913 she travels around the world, defying diseases and fears. A strong woman who does not need to reduce herself in front of persons like Lagerlöf and Fröding. She seems to be ahead of her time, a woman who is brave, energetic, a person that the society of her past not at all understood. Combüchen writes both lively and with a humorous touch, yet ambivalent considering Bäckmann, when her personality seemed somewhat fragmented.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: