Virginia Woolf – 2

Virginia Woolf  Flush: en biografi  (1933)

Woolf (1882-1941) måste ha varit på gott humör när hon skrev den här boken 1933! Flush är en cocker spaniel som flyttar in hos den berömda viktorianska poeten Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) och hennes far i London. Flush upplever världen med dofternas hjälp, och tolkar människornas handlingar, ansiktsuttryck och gester. När poeten Robert Browning (1812-1889) börjar besöka Elizabeth känner sig hunden åsidosatt och biter honom flera gånger… 1846 rymmer Robert och Elizabeth till Italien, och Flush följer med, utforskar landet med sin nos. 

De två poeternas möten bevittnas av hunden, vilket gör att man börjar undra om det är något som Woolf vill säga, utöver själva texten, en allegori kantänka? Det står faktiskt på omslaget och i förordet att kvinnors underordning kan läsas in i Flush liv, hunden som får anpassa sig till sina ägare, någon som inte har bestämmanderätt över sitt eget liv. Och att de kvinnliga författarna levde i skuggan av de manliga författarna under den viktorianska eran (1820-1914)…

Woolf är satirisk och skriver med en särskild glöd, från ett underdog-perspektiv. Det är alltid ett äventyr att läsa Woolf, det är oförutsägbart och gudomligt välskrivet. 

(In English) 

Virginia Woolf  Flush: A Biography  (1933)

Woolf (1882-1941) must have been in a good mood when she wrote this novel in 1933! Flush is a cocker spaniel that moves in with the famous victorian poet Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) and her father in London. Flush experiences the world with the help of scents and interprets the humans actions, facial expressions and gestures. When the poet Robert Browning (1812-1889) visits Elizabeth the dog feels slighted and bites him a number of times… In 1846 Robert and Elizabeth elope to Italy, and Flush joins, exploring the country with the nose. 

The meetings of the two poets are witnessed by the dog, which makes you start wondering if there is something Woolf wants to say, besides the text itself, an allegory maybe? It says on the book cover and in the introduction that the female subordination can be read into Flush´s life, the dog that has to adjust to its owners, someone who has no control over his life. And that the female authors lived in the shadow of the male authors during the Victorian era (1820-1914)…

Woolf is satirical and writes with a certain glow, from an underdog perspective. There is always an adventure to read Woolf, it is unpredictable and divinely well written. 

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: