Peter Wohlleben

Peter Wohlleben  Trädens hemliga liv  (2015)

Träd, himmel, vatten och berg. Inramningen för vår jord. Wohlleben (f 1964) började att arbeta som skogvaktare, numera är han även ekolog och bevarare av urskogar, samt en populär föredragshållare. Med all denna kunskap om skogar och trädens liv finns det en vördnad för det levande, i mina ögon blir det spirituellt när man läser att träden är sammanlänkade med varandra via rötterna och hjälper varandra att växa. Författaren skriver om avverkningens negativa aspekter, att avverka träd som är 80-120 år när de nätt och jämnt har gått ur skolan! En forskarstudie med över 700 000 träd över flera kontinenter visar att ju äldre träd blir ju snabbare växer de. Ekar och bokar blir flera hundra år gamla och vissa granar i Dalarna över 9000 år gamla… Hisnande. 

Denna bok är fullspäckad med intressant fakta: att skogen skänker fuktighet till landskapet runt omkring, att luften i skogen ÄR renare då träd fungerar som filtrerings-anläggningar, då löv och barr fångar upp små och stora partiklar som blåser förbi. Den japanske havskemisten Katsuhiko Matsunaga vid universitet på den japanska ön Hokkaido, upptäckte att syror från nedfallna löv spolas ut i havet via bäckar och floder, vilka i sin tur stimulerar tillväxten av plankton. Kan skogar alltså ge mer fisk? Det är underbart!

Boken är lättläst, humoristisk här och där. I inledningen skriver han ”Till mina svenska läsare,” om hans resa till Jönköping i Sverige som tjugoårig skogsstudent då han besökte en skogsmässa för många år sedan och hänfördes… Läs, njut och leta upp närmsta träd där du bor! 

(In English)

Peter Wohlleben The Secret Life of Trees

Trees, sky, water and mountains. The setting for our earth. Wohlleben (b 1964), started to work as a forester, now he is an ecologist and preserver of primeval forests and also a popular lecturer. With all this knowledge about woods and the life of trees there is a reverence for the living, in my eyes it becomes spiritual when reading that the trees are connected with each other through the roots, and help each other to grow. The author writes about the negative aspects of felling of trees, to cut down trees which are 80-120 years when they barely have finished school! A scientific study involving 700 000 trees over several continents show that the older trees are the faster they grow. Oaks and beeches become several hundred years old and certain spruces in Dalarna over 9000 years old… Breathtaking.

This book is crammed with interesting facts: that the forest brings moistness to the landscape that surround them, that the air in the forest IS cleaner because trees work as filtrating constructions, when leaves and needles catch up small and big particles that blow by. The Japanese sea chemist Katsuhiko Matsunaga at the University of the Japanese Island  Hokkaido, discovered that acids from fallen down leaves is washed out to sea through brooks and floods, which stimulates the growth of plankton. May forests give more fish? It is wonderful! 

The book is easy to read, humorous here and there. And in the beginning he writes ”To my Swedish readers,” about his trip to Jönköping, Sweden when he was a twenty year old forestry-student visited a forest exhibition many years ago and was fascinated… Read, enjoy and look for trees nearby!

Bokrecensioner/reviews Från/from Tyskland/Germany

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: