John Ajvide Lindqvist – 1

John Ajvide Lindqvist  Himmelstrand – Den första Platsen  (2014)

Det här en mycket annorlunda bok, jag funderar på det rätta sättet att formulera den i ord. Tio personer fördelade på fyra husvagnar: de två bönderna Olof och Lennart, det pensionerade paret Majvor och Donald, den före detta fotbollsspelaren Peter, hans fru fotomodellen Isabell, deras dotter Molly samt ICA-affärsföreståndarna Stefan, hans fru Carina och sonen Emil. De är strandsatta på en camping, omgivna av ett ändlöst grönt fält med blå himmel, den slutna destinationen. Alla har de sina liv, bönderna som blivit lämnade av sina fruar och upptäckt att de är kära i varandra, hemmafrun Majvor med sin macho-man Donald som tröttnat på henne, Peter och Isabell som bara bråkar och deras underliga dotter Molly, den vänlige Stefan och frun Carinas hemliga bakgrund, deras ovanliga son Emil…

Alla ser sitt förflutna när de konfronteras med den stillastående och, till synes, oföränderliga landskapet som omger dem. De vita icke-mänskliga figurerna som förvandlas, de brända som uppför sig som zombie-vampyrer (?) skadade av blyregnet, som för tankarna till Bibeln. Titeln Himmelstrand syftar på den svenske låtskrivaren Peter Himmelstrand som skrev schlagerlåtar på 1960-1970-talet, och är den enda musiken som sänds på radion…   

Jag tycker mycket om romanen, att människornas inre verklighet är nära den yttre platsen, ovissheten, det kompakta mörkret, varelserna som vandrar sin stig, men framförallt godheten och omtanken, som finns mitt i de skrämmande elementen. Lindqvist (f 1968) bevarar hemligheter även efter att sista sidan är läst. Oförklarade mysterier i förklädnad av en bladvändare, kan det bli bättre?  

(In English)

John Ajvide Lindqvist  Sky Shore – The First Place  (2014)

This is very different novel, I am thinking about the right way to describe it in words. Ten persons divided into four caravans: the two farmers Olof and Lennart, the retired couple Majvor and Donald, the former football player Peter, his wife the model Isabell, their strange daughter Molly, the kind man Stefan and his wife´s Carin´s secret background, and their unusual son Emil…

All of them see their past when they are confronted with the stagnation and, seemingly, unalterable landscape that surrounds them. The white non-human figures that are changing, the burned that act like zombie-vampires (?), damaged by the lead rain, which leads the thoughts to the Bible. The title Sky Shore aims to the Swedish composer Peter Himmelstrand who wrote hit songs in the 1960`,1970´, and the only thing music that is viewed on the radio…

I am very fond of the novel, that the characters´ inner reality is close to the exterior place, the uncertainty, the dense darkness, the creatures that walk their path, but beyond all the goodness and the concern that exist in the middle of the scary elements. Lindqvist (b 1968) also preserves secrets after the last page is read. Unexplained mysteries disguised as a real page-turner, can it get better? 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: