John Ajvide Lindqvist – 2

John Ajvide Lindqvist  Rörelsen – Den andra Platsen  (2015)

John bor i en liten etta i ett gårdshus på Luntmakargatan i Stockholm, en ensamvarg som strävar efter att bli trollkarl, precis som i författarens eget liv då boken är autofiktiv, det vill säga både självbiografisk och skönlitterär. Det är 1980-tal, individualismen bryter fram och knuffar samhörigheten i skuggan. Underliga saker börjar hända, någonting försöker tränga sig ut genom taksprickan i gårdshusets badrum ovanför badkaret, döda fåglar ramlar ned från himlen, hans grannar beter sig konstigt… Och i husets tvättstuga samlas vissa hyresgäster för en speciell sorts eskapism, som inkluderar en främmande varelse i badkaret… John börjar också att delta, och hamnar i ett slags parallelluniversum, med klar adress till boken Himmelstrand, som är den första platsen, och nu är det alltså den andra platsen det handlar om i denna bok.

Huvudkaraktären tacklar tillvaron på ett udda sätt och detaljerna är av stor betydelse. Jag gillar hans blick på den magiska verkligheten, sedd från en annan horisont, men en del av det köttsliga som kryper på sidorna hade jag gärna varit utan. John och hyresgästerna uppnår en tillhörighet men det försvinner, det som först var ett slags ”paradis” urartar, krymper men fortsätter i en annan gestalt i och med Palme-mordet. Ajvide har en en helt egen version av hur mordet gick till och vem som var mördaren… 

(In English)

John Ajvide Lindqvist The Movement – The Second Place  (2015)

John lives in a little one room flat in a back building on Luntmakargatan in Stockholm, a loner who strives to be a magician, exactly like the author´s own life when the novel is auto fiction, that is both autobiographical and fictitious. It is in the 1980`, individualism breaks through and pushes away solidarity in the shade. Strange things start to happen, something tries to come through the cracked ceiling in the back building´s bathroom above the bath tub, dead birds fall from the sky, his neighbours act in an oddly way… And in the house´s utility room some tenants gather for a special sort of escapism, that includes an unknown creature in the bathtub… John also starts to participate, and ends up in some kind of a parallell universe, with obvious address to Sky Shore, which is the first place, and now the second place it is all about in this novel.

The main character deals with the existence in an odd way and the details are of great importance. I like his look on the magical reality, seen from another horizon, but some of the fleshly things that crawl on the pages, I could have done without. John and the tenants reach a togetherness, but it disappears, what first was a ”paradise” degenerates, shrinks but continues in another shape with the murder of Olof Palme. Ajvide has his own version of how the murder was committed and who was the killer…

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: