Gun-Britt Sundström

Gun-Britt Sundström  Maken  (1976)

Boken är ansedd som en feministisk klassiker, och skildrar relationen mellan studenterna Martina och Gustav under åtta år i Stockholm. Martina tycker om att vara ensam och att utforska män, men vill ändå höra ihop med Gustav. Han i sin tur vill att de ska gifta sig, och de ser sig själva som gifta. De bor inte ihop och har flera förhållanden vid sidan av, konsekvensen av ”fri kärlek.” De skickar ofta korta brev till varandra med citat från Bibeln, Sören Kierkegaard (1813-1855) och Aksel Sandemose (1899-1965), texter som speglar deras förhållande. Martina älskar ”Ön,” där Gustavs familj har en sommarstuga, där de tillbringar somrarna och där de lär känna varandra, det vill säga retar sig på varandras egenheter. De borde bara vara vänner eftersom de  diskuterar litteratur, politik etcetera, och Martina liknar sina hormoner med hattifnattarna, (från Tove Janssons böcker) elektriska och oberäkneliga. Hon jämför med Gustavs lust som alltid är större än hennes…

Språket är mycket realistiskt, och ofta humoristiskt. Det är intressant att läsa om hur studentlivet var på 60-talet, och att hela tidsandan var en helt annan än i våra dagar. Men blir de inte dränerade av energi att ha alla dessa relationer? Jag inser då att från min synpunkt blir det ett annat tänkesätt, då autism är min följeslagare. Boken är också för lång (389 sidor), diskussionerna blir långrandiga. Men författaren (f 1945) har lyckats med att beskriva den ambivalenta kvinnobilden under 60-talet…

(In English)

Gun-Britt Sundström  The Husband (1976)

The novel is considered as a feminist classic, and portrays the relationship between the students Martina and Gustav during eight years in Stockholm. Martina likes to be alone and to explore men, but yet belong with Gustav. He, on the other side, wants to get married, and they see themselves as married. They do not live together, and they have several relationships by the side, a consequence of ”free love.” They often send each other short letters with quotes from the Bible, Sören Kierkegaard (1813-1855) and Aksel Sandemose (1899-1965), texts that mirrors their relationship. Martina loves ”the Island” where Gustav´s family has a summer cabin, where they spend their summer holidays and get to know each other, so to speak they irritate each other on their peculiarities. They ought to be just friends because they discuss literature, politics, and that Martina resembles her hormones with hattifnattarna (from Tove Jansson´s books), electric and unreliable. She compares with Gustav´s desire that is always  bigger than hers…

The language is very realistic, and often humorous, It is interesting to read how the student life was in the sixties, and how the spirit of that time was completely different from our days. But do they not get drained of energy by having all those relationships? I realise then that from my point of view it becomes another way of thinking, as asperger is my companion. The novel is also too long (389 pages), the discussions get long-winded. But the author (b 1945) has succeeded in describing the ambivalent image of women during the 1960s…

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: