Marguerite Duras – 2

Marguerite Duras  Att skriva  (1978)

”Skrivandet gör en vild. Man återvänder till en vildhet som föregår livet. Och man känner alltid igen den, det är skogarnas vildhet, lika gammal som tiden.” 

”(…) en bok är det okända, det är natten, det är slutet, just det.”

”Att vara ensam med en ännu oskriven bok är att vara kvar i mänsklighetens första sömn.”

Jag bländas av citaten ovan, och är oerhört glad att jag genom åren läst några av Duras (1914-1996)  tidigare böcker som Älskaren, En fördämning mot Stilla Havet, Halv elva en sommarkväll och fler som jag inte kommer på just nu… 

Boken innehåller fem olika texter som alla, på ett eller annat sätt, behandlar skrivandet, visar på hur skrift kan framställas, tankarna, de stora känslorna… Texterna är: ”Att skriva,” ”Den unge engelske pilotens död,” ”Roma,” ”Det rena antalet,” och ”Måleriutställningen.” Duras behärskar konsten att både skriva filmiskt och djupsinnigt på samma gång. Att innerligt njuta av någon som kan svinga sin penna (eller tangent) så här till synes lätt, även om Duras även skriver om omöjligheten att kunna skriva något överhuvudtaget… 

(In English)

Marguerite Duras  To Write  (1993)

”The writing makes you wild. You return to a savagery that precedes life. And one always recognises it, it is the wilderness of the forests, as old as time.”

”(…) a book is the unknown, it is the night, it is the end, exactly.”

”To be alone with a yet unwritten book is to still be in mankind´s first sleep.”

I am dazzled by the quotes above, and I am extremely happy that I have read some of Duras (1914-1996) earlier novels like The Lover, A dam to the Pacific Ocean, Half ten a summer evening and more I can not think of right now…

The book contains five different texts that everyone, in one way or another, deal with writing, shows how script may be portrayed, the thoughts, the great emotions… The texts are: ”To write,” ”The young English pilot´s death,” ”Roma,” ”The sheer number,” and ”The art exhibition.” Duras rules the art of both writing cinematic and profound at the same time. To sincerely enjoy somebody that can swing the pen (or key) like this seemingly easy, even if Duras writes about the impossibility to write anything at all…

Bokrecensioner/reviews Från/from Frankrike/France

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: