Thomas Bernhard

Thomas Bernhard  Ja  (1978)    

Österrikaren Bernhard (1931-1989) var Bodil Malmstens (1944-2016) favoritförfattare och det är en god anledning att läsa honom. Han räknas också som en av den europeiska efterkrigstidens främsta författare, som också skrev dramatik och poesi. 

En deprimerad vetenskapsman som länge isolerat sig med sitt arbete i ett hus på den österrikiska landsbygden, tar kontakt med sin enda vän, fastighetsmäklaren Moritz. Där träffar han husbyggarna ”schweizarna,” en ingenjör nära sjuttio år gammal och hans tio år yngre fru, benämnd ”persiskan” av byborna. Vetenskapsmannen ser henne som intellektuellt jämbördig och de går på promenader i lärkskogen. Han uppskattar promenaderna men persiskan blir bara olyckligare…

De snirkliga och långa meningarna med vissa ord som ofta upprepas har en slags musikalitet som gynnar läsningen. Texten liknar det sätt på vilket vetenskapsmannen i boken talar, någon som sällan pratar med andra människor. Hög njutbar läsning, och boken utvecklar sig på ett annorlunda sätt med sina irrvägar på 118 sidor…

(In English)

Thomas Bernhard  Yes  (1978)

The Austrian Bernhard (1931-1989) was Bodil Malmsten´s (1944-2016) favourite author and that is a good reason to read him. He also counts as one of the European postwar era´s  primary novelists, and he also wrote drama and poetry.

A depressed scientist who has during a long time lived in isolation with his work in a house on the Austrian countryside, makes contact with his only friend, the real estate agent Moritz. There he meets the house builders, the ”Swiss,” an engineer nearly seventy years old, and his ten years younger wife, named ”the Persian” by the villagers. The scientist sees her as intellectually equal and they take walks in the larch forest. He appreciates the walks but ”the Persian” just gets more unhappy…

The florid and long sentences with some words that often repeat has a certain musicality that favours the reading. The text resembles the way in which the scientist speaks in the book, somebody who seldom talks to other people. Highly enjoyable reading, and the novel develops in a different way with its strayings from the path in 118 pages…

Bokrecensioner/reviews Från/from Nederländerna/The Netherlands

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: