Marie Kondo

Marie Kondo  Konsten att städa  (2015)

Det bästa med denna bok är enkelheten, att rensa ut enligt de fem kategorierna: kläder, böcker, papper, diverse föremål och minnessaker, och inte rum för rum eftersom då flyter alla saker runt och man blir aldrig färdig. Varje ägodel ska man ta i sin hand och fråga: ger den mig glädje? Är svaret ”ja” blir den kvar, blir det ”nej” ska den bort. Kondo (f 1984) har ett besjälat sätt att se på tillvaron, hon välsignar kundernas hus/lägenhet som hon besöker, tackar ägodelar som väljs bort för trogen tjänst, och viker kläder på ett speciellt sätt för en bra överblick, för att de ska hålla länge och för att kläderna ”mår bra” om de får stå vikta och luftiga. 

Vad man kan vinna med att rensa beskriver Kondo så här: ”Frågan om vad du vill äga för föremål är faktiskt en fråga om hur du vill leva ditt liv”. Om processen med kundernas beslut om en sak ska vara kvar eller inte säger hon: ”Processen bidrar till att klarlägga våra värderingar samtidigt som den minskar våra tvivel inför livsavgörande beslut” och ”Eftersom de lärt sig att identifiera vad de vill behålla och vad de vill göra sig av med accepterar de ansvaret för sina handlingar”. Hennes kunder har bland annat gått ner i vikt och omdanat sina liv efter att ha gjort sig av med en massa onödiga saker.

En helt underbar liten bok, och jag känner igen mig i Kondos eget liv, hon har ibland svårt med relationer till andra människor, och hur hon blev galen på sin familjs saker när hon var yngre och vad hon gjorde då… 

(In English)

Marie Kondo  The Life-changing magic of Tidying up  (2015)  

The best thing about this book is the simplicity, to discard according to the five categories: Clothes, books, papers, miscellaneous, memorable things, and not room by room because then allt things float around and you will never be finished. Every piece you put in your hand and ask: does this spark joy? Is the answer ”yes” it stays, is the answer ”no” you take it away. Kondo (b 1984) has a spiritual way of looking at the existence, she blesses the customer´s houses/flats that she visits, she says ”thank you” to discarded belongings for faithful service, she folds clothes in a special way for a good overview, because they should last for a long time and that the clothes ”feel good” when they can stand folded and airy. 

What you can win by cleaning/decluttering Kondo describes like this: ”The question what belongings you want to own is really a question about how you want to live your life.” And on the process with the customer´s decision if a thing should stay or go she says: ”The process contributes to clarify the values at the same time as it reduces our doubts in front of life raising decisions” and ”Because they learned to identify what they want to keep and what they want to get rid of they accept the responsibility for their actions”. Her customers have among other things lost weight and remodelled their lives after discarding a lot of unnecessary things.

A totally lovely little book, and I recognise myself in Kondo´s earlier life, she sometimes has difficulties with relations to other people, and how she went mad with her family’s stuff when she was younger and what she did then…

Bokrecensioner/reviews Från/from Japan

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: