Virginia Woolf – 3

Virginia Woolf  The Voyage Out  (1915)

Tjugofyraåriga Rachel Vinrace ger sig ut på en kryssning till Sydamerika, på ett skepp som ägs av hennes far. Hon är oerfaren men resan leder både till förälskelse och självinsikt, även om romanen slutar på ett oväntat sätt. 

Woolfs (1882-1941) debutbok som utgavs 1915 är en satir om överklassen, det imperialistiska gamla England. Deras sätt att uttrycka sig, och att vart än de befinner i världen tar de med sina vanor och sitt sätt att betrakta världen. Det blir till och med komiskt här och där. Boken består till större delen av dialog, och vilken levande dialog! Woolf övertygar och analyserar, ser klart igenom alla skikt av människa som förekommer i romanen. Den är både en bildningsroman och ett tidsdokument, Woolf pekar redan ut i sin första roman vilken riktning den moderna romanen kan vandra.

(In English)

Virginia Woolf  The Voyage out  (1915)

Twenty four year old Rachel Vinrace embarks on a cruise to South America, on a ship owned by her father. She is inexperienced but the travel leads to both passion and self-discovery, even if the novel ends in an unexpected way. 

Woolf´s (1882-1941) debut book which was published 1915 is a satire about the upper class, the imperialistic old England. Their way of expressing themselves, and wherever they are in the world, bring on their habits and their way of look upon the world. It even becomes comical here and there. The novel consists to the biggest part of dialogue, and what a living dialogue! Woolf convinces and analyses, sees clear through all the layers of human beings that occur in the novel. It is a both an educational novel and a time document, Woolf already points out in her first novel the direction the modern novel can wander. 

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: