Ted Hughes

Ted Hughes  Brev på födelsedagen (1998)

Poeten Hughes (1930-1998) skriver om sitt förhållande med den amerikanska författaren Sylvia Plath (1932-1963), och deras äktenskap som varade mellan 1956-1962. Hughes träffade en ny kvinna 1962 och Plath begick självmord genom att stoppa in huvudet i en gasspis 1963. Hon bodde då i London och det var en kall vinter, hennes två barn Frieda (f 1960) och Nicholas (1962-2009) sov i rummet intill. 1969 begick även Hughes nya kvinna Assia Wevill (1927-1969) självmord, och tog sin och Hughes fyraåriga dotter med i döden.

Förutom två av dikterna är alla skrivna till Plath. Det är ett slags berättande prosadikt och handlar om så vitt skilda ämnen som parets campingtur i Yellowstone och Grand Canyon i USA, Plaths ambivalens inför England, hennes tankar om sin far som dog när hon var åtta år. Men framförallt är det förgängligheten, obeständigheten som genomsyrar dikterna, förståeligt på grund av alla plötsliga dödsfall i författarens liv och att han själv hade cancer och avled ett halvår efter att boken kommit ut. Hughes tittar på gamla foton, väver in mytologiska motiv i dikterna och det vardagliga blir både nyskapande och innovativt. Och då förstår jag varför intresset för Hughes poesi är så stark. Författaren fick Forward-priset för boken 1998.

(In English)

Ted Hughes  Birthday Letters  (1998)

The poet Hughes (1930-1998) writes about his relationship to the American author Sylvia Plath (1932-1963), and their marriage that lasted between 1956-1962. Hughes met a new woman in 1962 and Plath committed suicide by putting her head into a gas oven 1963. She lived in London then and it was a cold winter, her two children Frieda (b 1960) and Nicholas (1962-2009) slept in the room next door. In 1969 Hughes new woman Assia Wevill (1927-1969) also committed suicide, and took her and Hughes four year old daughter with her into death.

Despite two of the poems, everything is written to Plath. It is a kind of narrative prose poem and deals with widely different subjects as the couple’s camping trip tour to Yellowstone and Grand Canyon in the USA, Plath´s ambivalence to England, her thoughts about her father who died when she was eight years old. But above all it is transience, impermanence that pervade the poems, understandable because of all the sudden deaths in the author’s life, and that he suffered from cancer and died half a year after the book had been published. Hughes looks at old photographs, he weaves mythological motifs into the poems, and the everyday becomes both re-creating and innovative. And then I understand why the interest for his poetry is so strong. The author received the Forward prize for the book in 1998.

Bokrecensioner/reviews Från/from England

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: