Ingela Lind

Ingela Lind  Ta sig frihet – Bloomsbury, Indien och konsten att leva (2018)

Njutningen när jag läser den här boken är oerhörd. Konstkritikern Lind (1943-2021) skriver på ett personligt, enkelt och samtidigt mycket innehållsrikt sätt där var och en i denna grupp får sitt eget kapitel och där foton på gruppens kreativa alster löper boken igenom. 

Bloomsbury-gruppen var en modernistisk blandning av vetenskap och konst, bohemer och forskare, där bland andra författarna Virginia och Leonard Woolf, Virginias syster och tillika konstnären Vanessa Bell, konsthistorikern Clive Bell (Vanessas man), konstnären Duncan Grant, ekonomen John Maynard Keynes, konstpedagogen Roger Fry, konstnären Dora Carrington, historikern Lytton Strachey och många fler ingick. 

Blooms-berries (som de kallas ibland) trodde på det goda samtalet, den lekande människan, icke-materialismen, ateism, vapenvägran, sexuell frihet, det vill säga de vände sig mot det viktorianska idealet som representerade en gammeldags strikt religiös moral och levnadssätt. 

En av Bloomsbury-gruppens projekt var Omega workshop (1913-1919), en skapande mötesplats beläget i London som passionerat drevs av Vanessa Bell, Duncan Grant och Roger Fry där de bland annat designade möbler, textil, mattor, bildkonst, gav konserter, teaterpjäser och föredrag. Det är nu som läsning uppenbarar sig som den yttersta glädjen, jag kan ta del av Bloomsbury-gruppen när de bildades i början på 1900-talet, det privata, deras plats i samhället, andra kulturer, och hur de påverkade eftervärlden…  

(In English)

Ingela Lind  To take Freedom – Bloomsbury, India and the art of living (2018)

The pleasure of reading this is tremendous. The art critic Lind (1943-2021) writes in a personal way, simple and at the same time very substantial, where everyone in this group has their own chapter and where pictures of the group´s creative works are seen throughout the whole book.

The Bloomsbury group was a modernistic blend of science and art, bohemians and scholars, among others the authors Virginia and Leonard Woolf, Virginia´s sister and besides the artist Vanessa Bell, the art historian Clive Bell (Vanessa´s husband), the artist Duncan Grant, the economist John Maynard Keynes, the art educator Roger Fry, the artist Dora Carrington, the historian Lytton Strachey and many other members. 

Blooms-berries (how they sometimes are called) believed in the good conversation, the playing human being, non materialism, atheism, conscientious objectors, sexual freedom, so to speak they turned against the Victorian ideals that represented an old fashioned strict  religious morality and way of life. 

One of the Bloomsberrie´s projects was the Omega Workshop (1913-1919) a creative meeting place situated in London which was passionately run by Vanessa Bell, Duncan Grant and Roger Fry, where they among other things designed furniture, textiles, rugs, pictorial art, gave concerts, stage plays and lectures.It is now that reading reveals itself as the ultimate joy. I can take part in the Bloomsbury group when they were formed at the beginning in the 20th century, the private, their place in society, other cultures, and how they influenced posterity… 

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: