Gisela Linde

Gisela Linde  Lev enklare – Idéer för en hållbar livsstil  (2008)

Linde (f 1967) bor på Åland, jobbar som frilansjournalist och silversmed. Vår värld är stressig, pryl- och status-fixerad, då kan det vara värt att leva enklare, med färre arbetstimmar och mindre prylar. Det yttersta hotet är dock den ökande konsumtionen som förstör vår planet i en allt snabbare fart. 

Författaren nämner yogans första steg och termen aparigraha, att undvika habegär, för att nå inre frihet och förnöjsamhet i livet är en person som inte har habegär till materiella ägodelar. Konsten att leva rätt och måttfullt, att hitta glädjen och meningen inom oss själva. Vad som menas med aparigraha är: inga onödiga prylar, inte sukta efter saker som andra har och att bara ha det nödvändiga, inte sträva efter mer. 

Erich Fromm (1900-1980), tysk psykoanalytiker, menar att vi lever för att ha inte för att vara, att vi måste äga för att njuta av något, kunskap och kontroll är viktigare än att känna och förundras. Fromm menar att om man ingenting äger i vår kultur så är man ingen heller, men sann rikedom är istället att vara mycket, inte att ha mycket. 

Linde läser om tiden i Jan Grönholms bok Tid att göra – tid att vara. Nutidsmänniskan ser återkommande sysslor som att tvätta, diska, städa, ta hand om barn, som ett nödvändigt ont som hindrar skapande och produktiva göromål istället för att se dem som en del av livet. Svårt för livsekvationen att gå ihop när en stor del av livet inte får ta någon tid alls!

Författaren menar att vi får rensa både bland prylar och åtaganden och vidga vår bild av det goda i tillvaron, genom en enklare inställning till livet. 

(In English)

Gisela Linde  To live simple – Ideas for a sustainable life style  (2008)

Linde (b 1967) lives on Åland, she works as a freelance journalist and a silversmith. Our world is stressful and fixated to stuff and status, then it might be worth to live a simple life, with fewer working hours and less stuff. The biggest threat is the increasing consumption that destroys our planet in an all fast pace.

The author mentions the first step in yoga and the term, aparigraha, to avoid possessiveness, to reach inner freedom and contentment in life is a person who has no possession to material belongings. The art to live good and moderate, to find the joy and meaning within ourselves. Aparigraha means no unnecessary stuff, to not desire other people´s belongings, and to just have the necessity, to not thrive for more. 

Erich Fromm (1900-1980), German psychiatrist, means that we live to have not to be, that we have to own to enjoy something, knowledge and control are more important than feeling and wondering. Fromm means that if you do not own anything in our culture, you are nobody either, but true wealth is instead being a lot, not having a lot. 

Linde reads about time in Jan Grönlund´s book  Time to do – time to be. The man today sees recurring chores like washing, doing the dishes, cleaning, taking care of children like a necessary evil that prevent creative and productive duties instead of seeing them as a part of life. Difficult for the life equation to make ends meet when a big part of life is not supposed to take any time at all!

The author means that we have to declutter among stuff and commitments and widen our picture of the good existence, to a simpler attitude to life.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: