Inger Christensen

Inger Christensen  Hemlighetstillståndet  (2011)

Den danska poeten Christensen (1935-2009) skrev dikter, essäer och höll föreläsningar, som den här boken består av. Titeln syftar på den tyske romantiske poeten Novalis (1772-1801) diktstrof ”Den yttre världen är ett till det inre upplyft hemlighetstillstånd”. Författaren menar att Novalis sökte den allomfattande sammansmältningen av ord och fenomen, som kretsar kring formeln för den arketypiska boken. Jag har läst Novalis tidigare och trots sitt korta liv hann han skriva flera hjärtslitande vackra dikter som är odödliga. 

Christensen tillskriver även den kinesiske poeten Lu Chi (261-303) en dikt som han kunde ha skrivit men som författaren till denna bok skrev istället: 

”Tingen försvinner in i skuggor av varandra och sig själva men dikterna vänder tillbaka till ljuset med ett återsken från dessa skuggor”.

Essäerna handlar om blommor, jordskugga, tidsväv, natten som är dotter till kaos och moder till himlen och jorden, konstnären Kandinsky, den danske språkvetaren Rasmus Rask, och hon konstaterar:

”Vi är bara odödliga så länge vi lever”.

(In English)

Inger Christensen  The Secret Condition  (2011)

The Danish poet Christensen (1935-2009) wrote poems, essays and held lectures, that this book consists of. The title refers to the German romantic poet Novalis (1772-1801) stanza ”The outer world is one to the inside elevating state of secrecy”. The author believes that Novalis searched the all-embracing merging of words and phenomenon, that circles around the formula for the archetypical book. I have read Novalis earlier and despite his short life he wrote many heart-rending beautiful poems that are immortal. 

Christensen ascribe even the Chinese poet Lu Chi (261-303) a poem that he could have written but the author of this book wrote instead:

”The things disappear in the shadows of each other and themselves but the poems turn back to the light with a reflection from these shadows”.

The essays in the book deal with flowers, earth shadow, time web, the Night who is daughter to chaos and mother to heaven and earth, the artist Kandinsky, the Danish linguist Rasmus Rask, and she states:

”We are only immortal as long as we live”.

Bokrecensioner/reviews Från/from Danmark/Denmark

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: