Terézia Mora

Terézia Mora  Monstret  (2017)

Darius Kopps fru Flora Meier begår självmord vid 38 års ålder i Berlin där de bor. Sorgtyngd sitter han vid tv:n i ett år. När rörelsen kommer tar han urnan med hennes aska, datorn och åker på en road trip till Ungern, där Flora var född. När han läser Floras dagboksanteckningar i datorn blir hon en annan människa än den han kände, djupt deprimerad av ett liv i fattigdom, döda och frånvarande föräldrar, sexuella övergrepp och jobbsvårigheter. Darius träffar människor runt om i Europa, med tillfälliga jobb eller arbetslösa, småkriminella, och kanske lär han känna sig själv lite bättre, ånger över att han inte märkte vilket psykiskt kaos Flora befann sig i…

Mora (f 1971) har delat in boksidorna i två delar, i den översta delen skildras Darius resa (subjektet både i första och tredje person, smart skrivet!) och den nedre delen Floras dagboksanteckningar. Boken på 575 sidor är ändå lättläst men mycket mörk. Att läsa Floras dagboksanteckningar är stundtals ansträngande, sättet att skildra en trasig och fallande människa. I slutet av sitt liv flyttade Flora till en stuga med andra likasinnade som odlade grönsaker, och Darius förstod inte varför… Ändå en tröst för mig som läsare att Flora kanske kände sig lycklig med det enkla livet i stugan… Det är oerhört bra skrivet och Mora belönades med Deutsche Buchpreis för Monstret.

(In English)

Terézia Mora  The Monster  (2017)

Darius Kopp´s wife Flora Meier commits suicide 38 years old in Berlin where they live. Heart sore he sits by the tv a whole year. When the movement comes he takes the urn with her ashes, the computer and goes on a roadtrip to Hungary, where Flora was born. When he reads Flora’s diary notes on the computer she becomes another person then he knew, deeply depressed of a life in poverty, dead and absent parents, sexual abuse and work difficulties. Darius meets people all around Europe, with temporary works or unemployed, small criminals, and maybe he get to know himself a little better, have regrets that he did not notice what psychological chaos Flora was in…

Mora (b 1971) has divided the book pages in two parts, in the upper part Darius´s trip (the subject both in first and third person, smart writing!) is depicted and the lower part is Flora´s diary notes. The novel in 575 pages is at times heavy to read, the way to describe a broken and falling person. At the end of her life Flora moved to a cottage with other like-minded people to grow vegetables in the countryside, and Darius didn´nt understand why… A comfort to me as a reader is that Flora might felt a little happy with the simple life in the cottage.. It is extremely well written and Mora received the Deutsche Buchpreis for The Monster.

Bokrecensioner/reviews Från/from Ungern/Hungary

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: