Fatima Bremmer

Fatima Bremmer  Ett jävla solsken  (2017)

Ester Blenda Nordström (1891-1948), var en undersökande journalist som bland annat jobbade som piga på en bondgård 1914 och avslöjade lantarbetarnas dåliga arbetsvillkor, levde i ett halvår i Lappland bland samerna som barnens lärare, reste till Amerika med de svenska emigranterna 1922, och deltog i en flera år lång expedition till ett vulkanområde i Sibirien. Ett hektiskt och äventyrligt liv alltså.

Ester kom från en förmögen familj, fadern var en bondson som arbetat sig uppåt och modern en före detta bondpiga. Hon jobbade som reporter på flera dagstidningar, gillade att åka motorcykel, men med åren ökade hennes konsumtion av cigaretter och alkohol, vilket ledde till en för tidig död vid 57 års ålder. 

Det är oupphörligt intressant att läsa den här biografin, då Bremmer (f 1977) tagit väl hand om materialet, breven som finns kvar, samtal med efterlevande, tidsandan Nordström levde i och kärleken till Carin Waern Frisell, även om den senare var gift två gånger och de var ifrån varandra långa perioder (före 1944 var det straffbart att vara homosexuell i Sverige, ända till 1979 klassades det som en psykisk sjukdom…) 

Nordström var den första undersökande reportern i Sverige och det här är en uppfriskande bok, en riktig bladvändare. Nordström skrev också böcker om flickan Ann-Marie som var en rackarunge, och Bremmer konstaterar att Astrid Lindgren (1907-2002) måste ha varit inspirerad då flera textavsnitt från Nordströms böcker dyker upp i böckerna om Pippi Långstrump. Lindgren anses vara den första som 1945 skrev den nya barnboken om våghalsiga flickor men hon startade inte traditionen, Nordström och andra före henne hade redan börjat skriva om moderna flickor. Men flickböckerna berikar varandra. Boktiteln Ett jävla solsken syftar för övrigt på Nordströms smeknamn!

(In English)

Fatima Bremmer  A damn sunshine  (2017)

Ester Blenda Nordström (1891-1948) was an investigating reporter who among other things worked as a maid on a farm in 1914 and exposed the farm labourers bad working conditions, lived half a year in Lapland among the Laplanders as a children´s teacher, traveled to the USA with the Swedish emigrants 1922, and participates in some years long expedition to a volcano area in Siberia. A hectic and adventurous life.

Ester came from a wealthy family, her father was a farmer´s son who had worked his way up to the top, and her mother was a former farm maid. She worked as a reporter on many daily newspapers, she liked to drive a motorbike, but through the years her consumption of cigarettes and alcohol increased, which led to an early death by the age of 57.

It is unceasingly interesting to read this biography, when Bremmer (b 1977) has taken well care of the material, the letters that are left, conversations with relatives, the spirit of the time Nordström lived in, and the love to Carin Waern Frisell, even if the latter was married twice and they lived apart long periods of time (before 1944 it was a criminal offence to be a homosexual in Sweden, and even until 1979 it was classified as a mental illness…) 

Nordström was the first investigating reporter in Sweden and this is a refreshing book, a real page-turner. Nordström did also write books about the girl Ann-Marie who was a real pickle, and Bremmer states that Astrid Lindgren (1907-2002) must have been inspirerad when some scenes from Nordström´s books turn up in the books about Pippi Longstocking. Lindgren was considered to be first in 1945 to write about venturous girls, but she did not start the tradition, Nordström and others before her had already started to write about modern girls. But the books about girls enrich each other. The title of the book  A damn sunshine refers by the way to Nordström´s nickname!

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: