Malin Lindroth

Malin Lindroth  Nuckan  (2018)

Lindroth (f 1965) definierar sig som nucka, ensamboende mot sin vilja och nämner bland annat hur den ensamstående kvinnan haft det historiskt sett; det var lättare under 1800-talet när flera generationer bodde tillsammans men svårare med flytten till städerna under industrialiseringen när kärnfamiljen blev den nya normen. 

Lindroth längtar efter vardagspratet när hon kommer hem efter att ha varit ute, att bli bekräftad av någon… Hon ser sig som en geisha någon som pratar med män, att hon är det andra valet, det finns alltid en annan kvinna de är intresserade av. Naturligtvis har hon blivit dåligt behandlad av det motsatta könet, det gör ont att läsa om. Lindroth nämner Miss Marple som en intelligent nucka samt Fredrika Bremer och hennes syster Agathe, den sistnämnda såg till att deras bror ej fick styra deras liv då han slarvade med pengar. På 1800-talet hade kvinnor en manlig förmyndare, men nuckor kunde ibland förändra sitt öde om de höjde sina röster och klagade nog mycket. Författaren skriver om sitt liv som ensamstående, och gör det på ett utlämnande sätt.

(In English)

Malin Lindroth  The Spinster  (2018)

Lindroth (b 1965) defines herself as a spinster, living alone against her will and mentions among other things how the single woman lived historically; it was easier during the 1800s when many generations lived together, but more difficult with the move to the cities during the industrialisation when the conjugal family became the new standard.

Lindroth longs for the every day chat when she comes home after she has been out, to be confirmed by someone… She sees herself as a geisha, somebody who talks to men, that she is the second choice, that there always is another woman they are interested in. Of course she has been been badly treated by the opposite sex, it hurts to read about. Lindroth mentions miss Marple as an intelligent spinster as well as Fredrika Bremer and her sister Agathe, the latter ensured that their brother was not allowed to rule their lives when he was careless with money. In the 1800s women had a male guardian, but spinsters could sometimes change their fate if they raised their voices and complained hard enough. The author writes about her life as a spinster, and she does that in a revealing way.

Bokrecensioner/reviews Från/from Sverige/Sweden

eveningbooks Visa alla →

Jag är en kvinna med autism (asperger) som har levt i ett antal årtionden. En dyrkan till det skrivna ordet har följt mig sedan sex-årsåldern, då jag upptäcker bokstäver som kan sättas samman. Boksidorna är som magneter och rymmer historier, intriger, karaktärer, naturbeskrivningar, att kunna ta in världen utan att resa, så fantastiskt! Jag är född i en del av Sverige som är mycket mörk och snörik på vintrarna, vilket också starkt bidragit till att läsning blivit en del av min personlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: